Miljolare.no

Område: Kjeldevatnet

Bilder av området
19.03.2020
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
18.05.2020
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråtrost (Turdus pilaris)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
07.05.2020
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
26.02.2020
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Kjøttmeis (Parus major)
 
Fremmede arter
03.01.2020
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
 
Planteregistreringer
27.08.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Rødlønn (Acer rubrum)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Bjørk (Betula pubescens)
Pors (Myrica gale)
Osp (Populus tremula)
Hegg (Prunus padus)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Svensk asal (Sorbus intermedia)
Lind (Tilia cordata)
 
Smådyr som lever på bakken
19.06.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Edderkopper (Araneae)
Løpebiller (Carabidae)
Tovinger (Diptera)
Snegler (Gastropoda)
 
Smådyr som lever på bakken
19.06.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Dyreriket (Animalia)
Edderkopper (Araneae)
Skolopendere (Chilopoda)
Snegler (Gastropoda)
 
Smådyr som lever på bakken
19.06.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Edderkopper (Araneae)
Løpebiller (Carabidae)
Årevinger (Hymenoptera)
Insekter (Insecta)
Meitemark (Lumbricidae)
 
Smådyr som lever på bakken
19.06.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
  
Smådyr som lever på bakken
19.06.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
  
Smådyr som lever på bakken
19.06.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Maur (Formicidae)
Snegler (Gastropoda)
Insekter (Insecta)
Vevkjerringer (Opiliones)
 
Smådyr som lever på bakken
13.06.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Løpebiller (Carabidae)
 
Smådyr som lever på bakken
23.05.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Edderkopper (Araneae)
Biller (Coleoptera)
Tovinger (Diptera)
Plantesugere (Homoptera)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Meitemark (Lumbricidae)
Kortvinger (Staphylinidae)
 
Smådyr som lever på bakken
23.05.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
  
««første 16 - 30 av 415 siste»»