Miljolare.no

Område: Lisjeelva

Vassføring, straum og erosjon
29.08.2006
Sæbø skule
Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
 
Smådyr i ferskvatn
12.09.2003
Sæbø skule
Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Midd (Acari)
Sviknott (Ceratopogonidae)
Biller (Coleoptera)
Stikkemygg (Culicidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler (Gastropoda)
Rundormer (Nematoda)
Taglormer (Nematomorpha)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluer (Trichoptera)
Smådyr i ferskvatn
28.09.2001
Sæbø skule
Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Midd (Acari)
Biller (Coleoptera)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler (Gastropoda)
Teger (Heteroptera)
Igler (Hirudinea)
Rundormer (Nematoda)
Taglormer (Nematomorpha)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluer (Trichoptera)
Vassføring, straum og erosjon
06.09.2001
Sæbø skule
Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
 
Forsøpling av vannmiljøet
21.10.1999
Sæbø skule
Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
(1)
 
Undersøkje utsjånad og lukt
18.08.2000
Sæbø skule
Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Farge på vatnet: Gulleg
Er vatnet grumsete? Ja, litt
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Svak Lukt
Lukt på overflatevatnet: Rotne egg (sulfid): Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Kloakk: Svak Lukt
Undersøkje utsjånad og lukt
19.06.2000
Sæbø skule
Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Farge på vatnet: Gulleg
Er vatnet grumsete? Ja, litt
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Svak Lukt
Lukt på overflatevatnet: Rotne egg (sulfid): Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Kloakk: Svak Lukt
Lukt på overflatevatnet: Anna: Inga lukt
Fra kvernkall til turbin
21.10.1999
Sæbø skule
Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
(1)
 
Arealtyper langs sjø/vassdrag
21.10.1999
Sæbø skule
Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
(1)
 
Vassføring, straum og erosjon
24.08.2000
Sæbø skule
Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
 
Smådyr i ferskvatn
04.09.2000
Sæbø skule
Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Midd (Acari)
Edderkopper (Araneae)
Biller (Coleoptera)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Teger (Heteroptera)
Igler (Hirudinea)
Rundormer (Nematoda)
Taglormer (Nematomorpha)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluer (Trichoptera)
Er vatnet vårt surt?
19.06.2000
Sæbø skule
Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
pH 5.2 (vann)