Miljolare.no

Område: Apalvågen til Fjæreidvatnet

Fugleliv langs kyst og vatn
19.10.1999
Skålevik skule
Apalvågen til Fjæreidvatnet (Øygarden, Vestland)
(3)
Svane (Cygnus sp.)
Vassføring, straum og erosjon
19.10.1999
Skålevik skule
Apalvågen til Fjæreidvatnet (Øygarden, Vestland)
(3)
 
Er vatnet vårt surt?
19.10.1999
Skålevik skule
Apalvågen til Fjæreidvatnet (Øygarden, Vestland)
(3)
pH 6 (vann)
Smådyr i ferskvatn
28.09.1999
Skålevik skule
Apalvågen til Fjæreidvatnet (Øygarden, Vestland)
(3)
Vannløpere (Gerridae)
Mudderfluer (Sialidae)
Smådyr i ferskvatn
28.09.1999
Skålevik skule
Apalvågen til Fjæreidvatnet (Øygarden, Vestland)
(1)
Tovinger (Diptera)
Smådyr i ferskvatn
21.09.1999
Skålevik skule
Apalvågen til Fjæreidvatnet (Øygarden, Vestland)
(2)
Andre dyr i bekken (Animalia Samlegruppe)
Edderkopper (Araneae)
Bezzia sp.
Biller (Coleoptera)
Mygg (Nematocera)
Vannymfer (Zygoptera)