Miljolare.no

Område: Sognsvann

Plankton i ferskvatn
19.09.2012
Berg videregående skole
Sognsvann (Oslo)
Daphnia longispina
 
Plankton i ferskvatn
23.05.2005
Oslo By Steinerskole
Sognsvann (Oslo)
Bosmina
Calanoida
Cyclopoida
Dafnier (Daphnia)
Polyphemus pediculus
Hjuldyr (Rotifera)
 
Smådyr i ferskvatn
23.05.2005
Oslo By Steinerskole
Sognsvann (Oslo)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Fjærmygg (Chironomidae)
Biller (Coleoptera)
Buksvømmere (Corixidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Hundeigle (Erpobdella octoculata)
Vannløpere (Gerridae)
Rundormer (Nematoda)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Steinfluer (Plecoptera)
Kulemusling (Sphaerium)
Vårfluer (Trichoptera)
 
Plankton i ferskvatn
19.05.2005
Berg videregående skole
Sognsvann (Oslo)
Midd (Acari)
Grønnalger (Chlorophyceae)
Hoppekreps (Copepoda)
Hjuldyr (Rotifera)
 
Smådyr i ferskvatn
19.05.2005
Berg videregående skole
Sognsvann (Oslo)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Vannlopper (Cladocera)
Biller (Coleoptera)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Snegler (Gastropoda)
Virvlere (Gyrinidae)
Igler (Hirudinea)
Øyenstikkere (Odonata)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Muslingkreps (Ostracoda)
Hjuldyr (Rotifera)
Vårfluer (Trichoptera)
Undersøkje utsjånad og lukt
09.09.1999
Hartvig Nissens skole
Sognsvann (Oslo)
Siktedjupn: 3.5 m
Farge på vatnet: Grønleg
Er vatnet grumsete? Ja, litt
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Svak Lukt
 
Planter i og ved ferskvatn
09.09.1999
Hartvig Nissens skole
Sognsvann (Oslo)
Planteriket (Plantae)
 
Smådyr i ferskvatn
09.09.1999
Hartvig Nissens skole
Sognsvann (Oslo)
Krepsdyr (Crustacea)
Encellete dyr (Protozoa)