ArtVitenskapelig navn2007
StilksporesopperBasidiomycota1