Miljolare.no

Område: Kaldnes

Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Magne Flåten
Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
Skjære (4)
Gråspurv (3)
Kråke (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Gråmåke (1)
Kaie (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Magne Flåten
Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (5)
Gråspurv (5)
Skjære (5)
Gråmåke (4)
Kråke (4)
Grønnfink (3)
Gulspurv (3)
Bydue (2)
Kaie (2)
Pilfink (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Magne Flåten
Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
Blåmeis (4)
Gråmåke (3)
Gråspurv (3)
Kjøttmeis (3)
Kråke (3)
Skjære (3)
Kaie (2)
Pilfink (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Magne Flåten
Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
Pilfink (23)
Gulspurv (17)
Gråspurv (15)
Grønnfink (11)
Skjære (9)
Kråke (6)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Kaie (3)
Grønnsisik (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Gråmåke (1)
Kjernebiter (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Når kommer våren?
18.02.2008
Magne Flåten
Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
01.01.2008 Ankomst gråspurv
01.01.2008 Ankomst grønnfink
06.01.2008 Ankomst rødstrupe
Når kommer våren?
27.03.2007
Magne Flåten
Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
26.03.2007 Ankomst skogdue
Når kommer våren?
21.03.2007
Magne Flåten
Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
21.03.2007 Ankomst hettemåke
Når kommer våren?
17.03.2007
Magne Flåten
Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
16.03.2007 Blomstring snøklokke
Når kommer våren?
16.03.2007
Magne Flåten
Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
16.03.2007 Ankomst krikkand
Når kommer våren?
15.03.2007
Magne Flåten
Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
15.03.2007 Ankomst siland
01.01.2007 Ankomst gråspurv
01.01.2007 Ankomst grønnfink
15.01.2007 Ankomst stokkand
10.01.2007 Ankomst storskarv
15.01.2007 Ankomst sangsvane
Når kommer våren?
14.03.2007
Magne Flåten
Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
25.02.2007 Ankomst gulspurv
Når kommer våren?
12.03.2007
Magne Flåten
Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
08.03.2007 Blomstring hassel
12.03.2007 Ankomst tjeld
12.03.2007 Ankomst gravand
09.03.2007 Ankomst sanglerke
20.02.2007 Ankomst stokkand
23.02.2007 Ankomst knoppsvane
12.03.2007 Ankomst fiskemåke
12.03.2007 Ankomst gråhegre
12.03.2007 Ankomst grågås
12.03.2007 Ankomst kanadagås
12.03.2007 Blomstring osp
Når kommer våren?
11.03.2007
Magne Flåten
Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
10.03.2007 Ankomst ringdue
11.03.2007 Ankomst bokfink
11.03.2007 Ankomst bokfink
10.03.2007 Ankomst rødstrupe
Når kommer våren?
10.03.2007
Magne Flåten
Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
10.03.2007 Ankomst vipe
Når kommer våren?
09.03.2007
Magne Flåten
Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
09.03.2007 Gåsunger selje