Miljolare.no

Område: Straumøya

Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
NILS H. LILLEJORD
Straumøya (Bodø, Nordland)
Bjørkefink (23)
Grønnfink (19)
Blåmeis (11)
Granmeis (9)
Gråtrost (9)
Kråke (9)
Kjøttmeis (8)
Skjære (4)
Ravn (3)
Dompap (2)
Havørn (2)
Nøtteskrike (2)
Svartmeis (2)
Gråspett (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
NILS H. LILLEJORD
Straumøya (Bodø, Nordland)
Grønnfink (9)
Granmeis (7)
Gråsisik (5)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Dompap (3)
Gråspett (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Brunsisik (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
02.02.2019
NILS H. LILLEJORD
Straumøya (Bodø, Nordland)
Grønnfink (22)
Granmeis (9)
Skjære (6)
Blåmeis (5)
Nøtteskrike (2)
Svartmeis (2)
Gråspett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
NILS H. LILLEJORD
Straumøya (Bodø, Nordland)
Grønnfink (21)
Granmeis (7)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Nøtteskrike (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
NILS H. LILLEJORD
Straumøya (Bodø, Nordland)
Kjøttmeis (8)
Granmeis (4)
Blåmeis (3)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
NILS H. LILLEJORD
Straumøya (Bodø, Nordland)
Granmeis (9)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Nøtteskrike (2)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2016
NILS H. LILLEJORD
Straumøya (Bodø, Nordland)
Kråke (8)
Granmeis (7)
Kjøttmeis (7)
Grønnfink (6)
Skjære (4)
Blåmeis (3)
Nøtteskrike (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.01.2016
NILS H. LILLEJORD
Straumøya (Bodø, Nordland)
Granmeis (5)
Grønnfink (5)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
 
Fugler ved foringsplassen
23.01.2016
NILS H. LILLEJORD
Straumøya (Bodø, Nordland)
Granmeis (8)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (3)
Skjære (3)
Svartmeis (2)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
NILS H. LILLEJORD
Straumøya (Bodø, Nordland)
Grønnfink (11)
Granmeis (9)
Blåmeis (8)
Dompap (7)
Kjøttmeis (7)
Skjære (3)
Svartmeis (3)
Gråspett (1)
Nøtteskrike (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
NILS H. LILLEJORD
Straumøya (Bodø, Nordland)
Grønnfink (11)
Kråke (9)
Granmeis (8)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Skjære (4)
Flaggspett (2)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
20.01.2013
NILS H. LILLEJORD
Straumøya (Bodø, Nordland)
Dvergspett (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
NILS H. LILLEJORD
Straumøya (Bodø, Nordland)
Kongeørn (2)
 
Fugler ved foringsplassen
02.01.2013
NILS H. LILLEJORD
Straumøya (Bodø, Nordland)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
NILS H. LILLEJORD
Straumøya (Bodø, Nordland)
 
1 - 15 av 39 siste»»