Miljolare.no

Kåre Olsen

Fugler ved foringsplassen
28.01.2008
Kåre Olsen
Brekne, Lista (Farsund, Agder)
Gråspurv (40)
Gulspurv (10)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (3)
Pilfink (2)
Bjørkefink (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2008
Kåre Olsen
Brekne, Lista (Farsund, Agder)
Tyrkerdue (13)
Skjære (4)
Kaie (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)