Miljolare.no

Ulrika og Cato

Fugler ved foringsplassen
19.02.2024
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Østfold)
Grønnfink (15)
Gråsisik (8)
Pilfink (6)
Gulspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Kaie (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Bjørkefink (1)
Flaggspett (1)
Gråspurv (1)
Løvmeis (1)
Ringdue (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
12.02.2024
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Østfold)
Grønnfink (25)
Gulspurv (20)
Gråsisik (12)
Pilfink (10)
Gråspurv (8)
Bjørkefink (7)
Dompap (6)
Kjøttmeis (5)
Kaie (4)
Blåmeis (3)
Ringdue (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Kjernebiter (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2024
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Østfold)
Gråsisik (30)
Grønnfink (20)
Bjørkefink (12)
Pilfink (12)
Kjøttmeis (6)
Skjære (6)
Gulspurv (5)
Blåmeis (4)
Dompap (3)
Gråspurv (2)
Kaie (2)
Stillits (2)
Grønnsisik (1)
Kråke (1)
Løvmeis (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2024
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Østfold)
Grønnfink (25)
Gulspurv (20)
Pilfink (15)
Gråsisik (7)
Gråspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Bjørkefink (3)
Kaie (3)
Ringdue (3)
Skjære (3)
Dompap (2)
Kjernebiter (2)
Kråke (2)
Løvmeis (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2024
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Østfold)
Grønnfink (25)
Gulspurv (14)
Pilfink (10)
Skjære (7)
Kjøttmeis (6)
Dompap (5)
Gråsisik (5)
Blåmeis (4)
Kaie (4)
Kråke (2)
Stillits (2)
Bjørkefink (1)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Østfold)
Pilfink (10)
Grønnfink (8)
Gulspurv (7)
Skjære (7)
Kjøttmeis (6)
Dompap (5)
Gråsisik (5)
Blåmeis (4)
Kaie (4)
Kråke (2)
Stillits (2)
Bjørkefink (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Østfold)
Grønnfink (25)
Gulspurv (14)
Skjære (6)
Kjøttmeis (5)
Pilfink (5)
Blåmeis (4)
Gråsisik (3)
Stillits (2)
Dompap (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
15.01.2024
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Østfold)
Grønnfink (30)
Gulspurv (20)
Ringdue (12)
Bjørkefink (10)
Pilfink (10)
Gråsisik (7)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (3)
Dompap (3)
Kaie (3)
Skjære (3)
Kråke (2)
Bokfink (1)
Kjernebiter (1)
Spettmeis (1)
Stillits (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2024
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Østfold)
Grønnfink (25)
Gulspurv (20)
Pilfink (5)
Kjøttmeis (4)
Dompap (3)
Blåmeis (2)
Gråsisik (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Kjernebiter (1)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2024
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Østfold)
Grønnfink (30)
Gulspurv (20)
Pilfink (8)
Kjøttmeis (7)
Gråsisik (4)
Kaie (3)
Skjære (3)
Kråke (2)
Bjørkefink (1)
Blåmeis (1)
Ringdue (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
08.01.2024
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Østfold)
Grønnfink (17)
Bjørkefink (15)
Gulspurv (15)
Pilfink (8)
Ringdue (6)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Gråsisik (3)
Dompap (2)
Kaie (2)
Kråke (2)
Sidensvans (2)
Skjære (2)
Bokfink (1)
Kjernebiter (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
01.01.2024
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Østfold)
Grønnfink (45)
Gulspurv (15)
Bjørkefink (9)
Kjøttmeis (6)
Gråsisik (5)
Pilfink (5)
Dompap (4)
Blåmeis (3)
Kråke (3)
Skjære (3)
Kaie (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Ringdue (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.12.2023
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Østfold)
Gulspurv (16)
Grønnfink (12)
Bjørkefink (7)
Kjøttmeis (5)
Ringdue (5)
Kaie (4)
Pilfink (4)
Blåmeis (3)
Dompap (2)
Gråsisik (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Kjernebiter (1)
Sidensvans (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
18.12.2023
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Østfold)
Kaie (20)
Pilfink (20)
Grønnfink (10)
Gulspurv (7)
Bjørkefink (5)
Ringdue (4)
Blåmeis (3)
Dompap (3)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Grønnsisik (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Kjernebiter (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
11.12.2023
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Østfold)
Bjørkefink (25)
Gulspurv (10)
Pilfink (10)
Kaie (7)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (4)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Gråtrost (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Bokfink (1)
Gråspurv (1)
Ringdue (1)
Spettmeis (1)
1 - 15 av 164 siste»»