Miljolare.no

Asak skole

Når kommer våren?
24.05.2012
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
09.05.2012 Bladsprett (musøre) selje
22.05.2012 Blomstring rogn
19.05.2012 Blomstring hegg
10.05.2012 Blomstring bekkeblom
09.05.2012 Blomstring vårpengeurt
23.05.2012 Blomstring liljekonvall
18.05.2012 Blomstring maigull
18.05.2012 Blomstring skogfiol
18.05.2012 Blomstring gjøkesyre
20.05.2012 Blomstring kirsebær
12.05.2012 Blomstring markjordbær
19.05.2012 Blomstring marianøkleblom
19.05.2012 Blomstring rødkløver
07.05.2012 Bladsprett (musøre) rogn
07.05.2012 Bladsprett (musøre) hegg
12.05.2012 Blomstring løvetannslekta
18.05.2012 Blomstring fiolslekta
18.05.2012 Blomstring forglemmegei
Når kommer våren?
15.05.2012
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
09.05.2012 Ankomst låvesvale
07.05.2012 Ankomst vipe
08.05.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
08.05.2012 Blomstring vårpengeurt
08.05.2012 Blomstring bakkesoleie
04.05.2012 Blomstring løvetannslekta
Når kommer våren?
08.05.2012
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
05.05.2012 Bladsprett (musøre) bjørk
06.05.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
02.05.2012 Ankomst stær
27.04.2012 Ankomst svarttrost
22.04.2012 Ankomst gråtrost
04.05.2012 Ankomst trane
Når kommer våren?
08.05.2012
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
07.05.2012 Blomstring bekkeblom
01.05.2012 Blomstring vårpengeurt
08.05.2012 Blomstring løvetannslekta
Når kommer våren?
18.04.2012
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
09.04.2012 Ankomst vipe
09.04.2012 Ankomst bokfink
05.04.2012 Ankomst flaggspett
12.04.2012 Ankomst gråtrost
06.03.2012 Ankomst blåmeis
08.04.2012 Ankomst stokkand
04.04.2012 Ankomst rødstrupe
04.04.2012 Ankomst gulspurv
04.04.2012 Ankomst kvinand
07.04.2012 Ankomst svane
Når kommer våren?
18.04.2012
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
09.04.2012 Blomstring vårpengeurt
05.04.2012 Blomstring maigull
Når kommer våren?
18.04.2012
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
14.04.2012 Voksenstadiet insekter
Når kommer våren?
12.04.2012
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
03.04.2012 Blomstring vårpengeurt
06.04.2012 Blomstring maigull
Når kommer våren?
27.03.2012
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
24.03.2012 Blomstring hvitveis
Når kommer våren?
22.03.2012
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
19.03.2012 Blomstring blåveis
20.03.2012 Blomstring gullstjerne
19.03.2012 Ankomst sanglerke
18.03.2012 Ankomst flaggspett
19.03.2012 Ankomst svarttrost
11.03.2012 Ankomst svane
Når kommer våren?
22.03.2012
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
18.03.2012 Ankomst linerle
11.03.2012 Blomstring hestehov
19.03.2012 Gåsunger selje
17.03.2012 Voksenstadiet neslesommerfugl
Når kommer våren?
13.05.2011
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
07.04.2011 Ankomst linerle
26.03.2011 Ankomst vipe
05.04.2011 Blomstring hestehov
05.04.2011 Blomstring hvitveis
21.04.2011 Bladsprett (musøre) bjørk
18.04.2011 Gåsunger selje
05.04.2011 Voksenstadiet neslesommerfugl
12.05.2011 Ankomst låvesvale
08.04.2011 Ankomst bokfink
26.03.2011 Ankomst vipe
12.05.2011 Ankomst gjøk
02.05.2011 Ankomst svarthvit fluesnapper
08.04.2011 Ankomst stær
04.04.2011 Ankomst flaggspett
28.03.2011 Ankomst svarttrost
07.05.2011 Ankomst gråtrost
05.04.2011 Ankomst blåmeis
21.04.2011 Ankomst stokkand
03.05.2011 Ankomst kvinand
18.04.2011 Bladsprett (musøre) selje
26.04.2011 Bladsprett (musøre) osp
23.04.2011 Bladsprett (musøre) rogn
05.05.2011 Blomstring hegg
05.04.2011 Voksenstadiet neslesommerfugl
09.05.2011 Egg buttsnutefrosk
21.04.2011 Bladsprett (musøre) hegg
17.04.2011 Voksenstadiet humler
05.05.2011 Bladsprett (musøre) oreslekta
17.04.2011 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
18.05.2010
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
01.05.2010 Bladsprett (musøre) bjørk
07.05.2010 Gåsunger selje
08.05.2010 Ankomst låvesvale
02.05.2010 Ankomst bokfink
08.05.2010 Ankomst vipe
05.05.2010 Ankomst svarthvit fluesnapper
02.05.2010 Ankomst flaggspett
05.05.2010 Ankomst svarttrost
05.05.2010 Ankomst gråtrost
08.05.2010 Blomstring bekkeblom
10.05.2010 Blomstring vårpengeurt
01.05.2010 Blomstring maigull
04.05.2010 Første observasjon piggsvin
Når kommer våren?
27.04.2010
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
25.04.2010 Blomstring maigull
24.04.2010 Blomstring gullstjerne
Når kommer våren?
22.04.2010
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
16.04.2010 Blomstring hvitveis
19.04.2010 Blomstring blåveis
06.04.2010 Blomstring hestehov
1 - 15 av 90 siste»»