Miljolare.no

Kjell Hammersland

Fugler ved foringsplassen
28.01.2013
Kjell Hammersland
Skaarlistien (Sandnes, Rogaland)
Kråke (75)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (10)
Skjære (9)
Svarttrost (8)
Grønnfink (7)
Gråspurv (5)
Bokfink (4)
Fiskemåke (3)
Pilfink (3)
Gulspurv (2)
Kaie (2)
Tyrkerdue (2)
Gråhegre (1)
Gråmåke (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2012
Kjell Hammersland
Skaarlistien (Sandnes, Rogaland)
Kråke (30)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2012
Kjell Hammersland
Skaarlistien (Sandnes, Rogaland)
Fiskemåke (18)
Gråspurv (17)
Pilfink (15)
Bjørkefink (12)
Grønnfink (10)
Gulspurv (8)
Svarttrost (7)
Bokfink (6)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Blåmeis (4)
Grønnsisik (4)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Stær (2)
Tyrkerdue (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Kaie (1)
Kornkråke (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
04.02.2012
Kjell Hammersland
Skaarlistien (Sandnes, Rogaland)
Kaie (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2012
Kjell Hammersland
Skaarlistien (Sandnes, Rogaland)
Tyrkerdue (2)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Kjell Hammersland
Skaarlistien (Sandnes, Rogaland)
Kråke (45)
Grønnfink (33)
Gråspurv (20)
Gulspurv (12)
Pilfink (12)
Svarttrost (11)
Kjøttmeis (8)
Skjære (8)
Grønnsisik (7)
Blåmeis (6)
Bokfink (3)
Bjørkefink (2)
Fiskemåke (2)
Gråmåke (2)
Kornkråke (2)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Dompap (1)
Gjerdesmett (1)
Grankorsnebb (1)
Ravn (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Kjell Hammersland
Skaarlistien (Sandnes, Rogaland)
Kråke (30)
Bjørkefink (25)
Bokfink (10)
Skjære (9)
Grønnfink (8)
Gulspurv (7)
Fiskemåke (5)
Grønnsisik (5)
Stær (4)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Dompap (1)
Gråspurv (1)
Pilfink (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Kjell Hammersland
Skaarlistien (Sandnes, Rogaland)
Kråke (65)
Bjørkefink (35)
Bokfink (22)
Ringdue (17)
Gråspurv (12)
Grønnfink (11)
Skjære (9)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (7)
Grønnsisik (5)
Stær (4)
Svarttrost (4)
Fiskemåke (3)
Gråtrost (2)
Gulspurv (2)
Hønsehauk (1)
Pilfink (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Rødvingetrost (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
 
««første 286 - 293 av 293