Miljolare.no

Valestrand Oppvekstsenter/Avdeling skule

Hemmelige frø
13.05.2022
Valestrand Oppvekstsenter/Avdeling skule
(Sveio, Vestland)
Antall forslag:
Frø A: ett
Frø B: ett forslag
Frø C: ett forslag
Hemmelige frø
12.05.2022
Valestrand Oppvekstsenter/Avdeling skule
(Sveio, Vestland)
Antall forslag:
Frø C: ett
 
Jakten på mikroplasten
24.09.2019
Valestrand Oppvekstsenter/Avdeling skule
(Sveio, Vestland)
17 elever
20 plastbiter
 
Hemmelige frø
28.05.2019
Valestrand Oppvekstsenter/Avdeling skule
(Sveio, Vestland)
Antall forslag:
Frø A: ett
Frø B: ett forslag
Frø C: ett forslag
Nedbør, temperatur og vind
29.09.2006
Valestrand Oppvekstsenter/Avdeling skule
Einstadbøvoll (Sveio, Vestland)
15 mm nedbør
12 mm nedbør
11 mm nedbør
 
Nedbør, temperatur og vind
28.09.2006
Valestrand Oppvekstsenter/Avdeling skule
Einstadbøvoll (Sveio, Vestland)
1 mm nedbør
1 mm nedbør
1 mm nedbør
 
Nedbør, temperatur og vind
27.09.2006
Valestrand Oppvekstsenter/Avdeling skule
Einstadbøvoll (Sveio, Vestland)
15 mm nedbør
15 mm nedbør
14 mm nedbør
 
Nedbør, temperatur og vind
26.09.2006
Valestrand Oppvekstsenter/Avdeling skule
Einstadbøvoll (Sveio, Vestland)
5 mm nedbør
4 mm nedbør
4 mm nedbør
 
Nedbør, temperatur og vind
25.09.2006
Valestrand Oppvekstsenter/Avdeling skule
Einstadbøvoll (Sveio, Vestland)
5 mm nedbør
5 mm nedbør
4 mm nedbør
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
02.05.1996
Valestrand Oppvekstsenter/Avdeling skule
Kvednabekken (Sveio, Vestland)
(1)
  
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
30.04.1996
Valestrand Oppvekstsenter/Avdeling skule
Lierbekken (Sveio, Vestland)
(1)
  
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
02.05.1996
Valestrand Oppvekstsenter/Avdeling skule
Kvednabekken (Sveio, Vestland)
(1)
Ål (Anguilla anguilla)
 
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
30.04.1996
Valestrand Oppvekstsenter/Avdeling skule
Lierbekken (Sveio, Vestland)
(1)
Ål (Anguilla anguilla)
Stingsildfamilien (Gasterosteidae)
Ørret (Salmo trutta)
 
BEKKIS: Bunndyr
02.05.1996
Valestrand Oppvekstsenter/Avdeling skule
Kvednabekken (Sveio, Vestland)
(1)
Andre dyr i bekken (Animalia Samlegruppe)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
 
BEKKIS: Bunndyr
30.04.1996
Valestrand Oppvekstsenter/Avdeling skule
Lierbekken (Sveio, Vestland)
(1)
Andre dyr i bekken (Animalia Samlegruppe)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
 
1 - 15 av 44 siste»»