Miljolare.no

David Price

Fugler ved foringsplassen
18.01.2020
David Price
Holbygdi 503 (Voss, Vestland)
Gråsisik (50)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Gulspurv (6)
Granmeis (4)
Løvmeis (4)
Ravn (4)
Skjære (4)
Dompap (3)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Gjerdesmett (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2020
David Price
Øvre Kolstien (Bergen, Vestland)
Skjære (5)
Svarttrost (5)
Kjøttmeis (4)
Kattugle (3)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2019
David Price
Holbygdi 503 (Voss, Vestland)
Kjøttmeis (18)
Blåmeis (12)
Granmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Skjære (4)
Flaggspett (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Gulspurv (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
David Price
Øvre Kolstien (Bergen, Vestland)
Svarttrost (8)
Kjøttmeis (6)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Gjerdesmett (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
David Price
Holbygdi 503 (Voss, Vestland)
Gråsisik (30)
Kjøttmeis (14)
Blåmeis (10)
Granmeis (5)
Kråke (5)
Skjære (5)
Bjørkefink (4)
Dompap (4)
Nøtteskrike (4)
Spettmeis (4)
Svartmeis (4)
Grønnsisik (3)
Ravn (3)
Svarttrost (3)
Flaggspett (2)
Gjerdesmett (2)
Grønnspett (2)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
David Price
Øvre Kolstien (Bergen, Vestland)
Svarttrost (11)
Skjære (7)
Kjøttmeis (6)
Kråke (5)
Blåmeis (4)
Gjerdesmett (2)
Granmeis (2)
Kattugle (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2015
David Price
Holbygdi 503 (Voss, Vestland)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (10)
Dompap (4)
Skjære (4)
Granmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Flaggspett (2)
Grønnspett (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Kongeørn (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2015
David Price
Øvre Kolstien (Bergen, Vestland)
Svarttrost (10)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Skjære (5)
Kråke (4)
Granmeis (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
David Price
Øvre Kolstien (Bergen, Vestland)
Svarttrost (10)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (8)
Skjære (6)
Kråke (4)
Kattugle (2)
Spettmeis (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
David Price
Øvre Kolstien (Bergen, Vestland)
Kjøttmeis (10)
Svarttrost (10)
Blåmeis (8)
Spettmeis (4)
Skjære (3)
Granmeis (2)
Gråspurv (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2013
David Price
Holbygdi 503 (Voss, Vestland)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (10)
Dompap (6)
Granmeis (4)
Løvmeis (4)
Spettmeis (4)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
David Price
Holbygdi 503 (Voss, Vestland)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (10)
Dompap (7)
Granmeis (6)
Stjertmeis (6)
Nøtteskrike (4)
Spettmeis (4)
Kråke (3)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Svartmeis (2)
Trekryper (2)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
David Price
Øvre Kolstien (Bergen, Vestland)
Svarttrost (10)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (8)
Stjertmeis (7)
Skjære (4)
Kråke (3)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
David Price
Øvre Kolstien (Bergen, Vestland)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (10)
Stjertmeis (8)
Svarttrost (8)
Skjære (5)
Spettmeis (4)
Kråke (3)
Grønnfink (2)
Grønnsisik (2)
Svartmeis (2)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
David Price
Holbygdi 503 (Voss, Vestland)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (15)
Granmeis (10)
Løvmeis (8)
Svartmeis (8)
Grønnsisik (6)
Spettmeis (6)
Stjertmeis (6)
Skjære (5)
Nøtteskrike (3)
Flaggspett (2)
Hvitryggspett (2)
Trekryper (2)
1-15 av 18 siste»»