Miljolare.no

Trond Helge Jensen

Når kommer våren?
21.04.2010
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
21.04.2010 Ankomst linerle
19.04.2010 Ankomst stær
20.04.2010 Ankomst grågås
Når kommer våren?
13.04.2010
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
11.04.2010 Ankomst svarttrost
01.04.2010 Ankomst snøspurv
03.04.2010 Ankomst fiskemåke
02.04.2010 Ankomst trekryper
Når kommer våren?
25.03.2010
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
25.03.2010 Ankomst tjeld
20.03.2010 Ankomst blåmeis
20.03.2010 Ankomst gråsisik
Når kommer våren?
07.03.2010
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
01.05.2009 Ankomst linerle
23.05.2009 Ankomst gjøk
13.05.2009 Ankomst svarthvit fluesnapper
09.05.2009 Ankomst heilo
21.05.2009 Ankomst løvsanger
26.03.2009 Ankomst fiskemåke
08.05.2009 Ankomst bjørkefink
02.05.2009 Ankomst rødvingetrost
24.05.2009 Ankomst rødnebbterne
11.05.2009 Ankomst sivspurv
04.04.2009 Ankomst svarttrost
22.04.2009 Ankomst gråtrost
24.05.2009 Ankomst blåstrupe
28.04.2009 Ankomst måltrost
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Grønnfink (5)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Dompap (3)
Grønnsisik (3)
Skjære (3)
Granmeis (2)
Når kommer våren?
23.03.2009
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
23.03.2009 Ankomst stær
Når kommer våren?
22.03.2009
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
22.03.2009 Ankomst tjeld
Når kommer våren?
31.05.2008
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
31.05.2008 Bladsprett (musøre) bjørk
31.05.2008 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
31.05.2008
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
31.05.2008 Ankomst gjøk
Når kommer våren?
31.05.2008
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
31.05.2008 Ankomst løvsanger
Når kommer våren?
25.05.2008
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
23.05.2008 Ankomst rødnebbterne
Når kommer våren?
11.05.2008
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
07.05.2008 Ankomst bjørkefink
19.05.2007 Ankomst rødnebbterne
Når kommer våren?
11.05.2008
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
02.05.2008 Ankomst grågås
Når kommer våren?
11.05.2008
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
23.03.2007 Ankomst tjeld
12.05.2007 Ankomst svarthvit fluesnapper
07.04.2007 Ankomst stær
26.04.2007 Ankomst gråtrost
12.04.2007 Ankomst fiskemåke
01.05.2007 Ankomst rødvingetrost
02.04.2007 Ankomst snøspurv
09.05.2007 Ankomst heilo
30.04.2007 Ankomst grågås
17.05.2007 Ankomst bjørkefink
Når kommer våren?
11.05.2008
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
24.05.2007 Ankomst gjøk
02.05.2007 Ankomst svarttrost
««første 91-105 av 113 siste»»