Miljolare.no

Charlotte Bakke

Når kommer våren?
24.02.2020
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
24.02.2020 Første observasjon grevling
Når kommer våren?
18.02.2020
Charlotte Bakke
Åsen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
18.02.2020 Blomstring tysbast
Når kommer våren?
17.02.2020
Charlotte Bakke
Porsgrunn sentrum (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
17.02.2020 Blomstring åkersvineblom
17.02.2020 Blomstring krokusslekta
Når kommer våren?
17.02.2020
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
17.02.2020 Blomstring snøklokke
Når kommer våren?
16.02.2020
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
16.02.2020 Bladsprett (musøre) vivendel
Når kommer våren?
13.02.2020
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
13.02.2020 Blomstring vinterblom
Når kommer våren?
11.02.2020
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
11.02.2020 Blomstring vassarve
11.02.2020 Første observasjon stålorm
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Charlotte Bakke
Åsen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dompap (7)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Markmus (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2020
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Kjøttmeis (5)
Bjørkefink (3)
Stillits (3)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Grønnsisik (2)
Bokfink (1)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
Når kommer våren?
12.06.2019
Charlotte Bakke
Haukesjø-området (Siljan, Vestfold og Telemark)
04.06.2019 Blomstring skogstjerne
04.06.2019 Blomstring myrfiol
04.06.2019 Blomstring maiblom
Når kommer våren?
11.06.2019
Charlotte Bakke
Siljan sentrum (Siljan, Vestfold og Telemark)
04.06.2019 Blomstring bukkeblad
Når kommer våren?
08.06.2019
Charlotte Bakke
Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
03.06.2019 Blomstring tårnurt
03.06.2019 Blomstring lodnestorkenebb
Når kommer våren?
08.06.2019
Charlotte Bakke
Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
03.06.2019 Blomstring murtorskemunn
Når kommer våren?
08.06.2019
Charlotte Bakke
Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
03.06.2019 Blomstring nikkesmelle
03.06.2019 Blomstring hvitmure
03.06.2019 Blomstring brunrot
03.06.2019 Blomstring blodstorkenebb
03.06.2019 Blomstring askerstorkenebb
Når kommer våren?
06.06.2019
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
05.06.2019 Blomstring slyngsøtvier
1-15 av 733 siste»»