Miljolare.no

Clas Robert Olsson

Fugler ved foringsplassen
05.02.2021
Clas Robert Olsson
Langoddveien 80C (Bærum, Viken)
Pilfink (6)
Gulspurv (5)
Grønnfink (4)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Clas Robert Olsson
Langoddveien 80C (Bærum, Viken)
Grønnfink (5)
Gulspurv (5)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Pilfink (3)
Svarttrost (3)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
07.01.2021
Clas Robert Olsson
Langoddveien 80C (Bærum, Viken)
Pilfink (4)
Blåmeis (3)
Grønnfink (3)
Gulspurv (3)
Kjøttmeis (3)
Svarttrost (3)
Grønnsisik (2)
Flaggspett (1)
Kaie (1)
Kjernebiter (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
01.03.2020
Clas Robert Olsson
Langoddveien 80C (Bærum, Viken)
Pilfink (7)
Gulspurv (5)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Brunsisik (2)
Grønnfink (2)
Grønnsisik (2)
Stillits (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
04.01.2020
Clas Robert Olsson
Langoddveien 80C (Bærum, Viken)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
04.01.2020
Clas Robert Olsson
Langoddveien 80C (Bærum, Viken)
Grønnfink (8)
Pilfink (8)
Gulspurv (5)
Stillits (4)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Svarttrost (3)
Grønnsisik (2)
Bjørkefink (1)
Fasan (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
12.03.2019
Clas Robert Olsson
Langoddveien 80C (Bærum, Viken)
Kjøttmeis (5)
Stillits (5)
Stær (5)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Pilfink (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
09.03.2019
Clas Robert Olsson
Langoddveien 80C (Bærum, Viken)
Svarttrost (2)
Rødstrupe (1)
Når kommer våren?
09.03.2019
Clas Robert Olsson
Langoddveien 80C (Bærum, Viken)
09.03.2019 Ankomst stær
Fugler ved foringsplassen
09.03.2019
Clas Robert Olsson
Langoddveien 80C (Bærum, Viken)
Stær (8)
Kjøttmeis (2)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Clas Robert Olsson
Langoddveien 80C (Bærum, Viken)
Blåmeis (6)
Pilfink (6)
Kjøttmeis (5)
Grønnfink (3)
Fasan (2)
Gulspurv (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
26.12.2018
Clas Robert Olsson
Langoddveien 80C (Bærum, Viken)
Gulspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Brunsisik (3)
Pilfink (3)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
08.12.2018
Clas Robert Olsson
Langoddveien 80C (Bærum, Viken)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
26.03.2018
Clas Robert Olsson
Langoddveien 80C (Bærum, Viken)
Blåmeis (2)
Gulspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Stillits (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
10.03.2018
Clas Robert Olsson
Langoddveien 80C (Bærum, Viken)
Pilfink (3)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Kjøttmeis (2)
Brunsisik (1)
Ekorn (1)
Fasan (1)
Rødstrupe (1)
1 - 15 av 19 siste»»