Miljolare.no

Aa skole

Smådyr i ferskvatn
30.08.2013
Aa skole
Ålvatnet (Orkland, Trøndelag)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannløpere (Gerridae)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vårfluer (Trichoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
30.08.2013
Aa skole
Ålvatnet (Orkland, Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Fjærmygg (Chironomidae)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Vannkjærer (Hydrophilidae)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Mygg (Nematocera)
Øyenstikkere (Odonata)
Knott (Simulidae)
Vårfluer (Trichoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
30.08.2013
Aa skole
Ålvatnet (Orkland, Trøndelag)
Hoppekreps (Copepoda)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Øyenstikkere (Odonata)
 
Smådyr i ferskvatn
30.08.2013
Aa skole
Ålvatnet (Orkland, Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Fjærmygg (Chironomidae)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Vannkjærer (Hydrophilidae)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vårfluer (Trichoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
29.04.1984
Aa skole
Ålvatnet (Orkland, Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae)
Hoppekreps (Eudiaptomus graciloides)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
 
Smådyr i ferskvatn
30.08.1984
Aa skole
Ålvatnet (Orkland, Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Smådyr i ferskvatn
30.08.2013
Aa skole
Ålvatnet (Orkland, Trøndelag)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Mudderfluer (Megaloptera)
Rundormer (Nematoda)
Øyenstikkere (Odonata)
 
Smådyr i ferskvatn
30.08.2013
Aa skole
Ålvatnet (Orkland, Trøndelag)
Vannkalver (Dytiscidae)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Vannkjærer (Hydrophilidae)
Øyenstikkere (Odonata)
 
Smådyr i ferskvatn
30.08.2013
Aa skole
Ålvatnet (Orkland, Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Virvlere (Gyrinidae)
Vannkjærer (Hydrophilidae)
 
Smådyr i ferskvatn
30.08.2013
Aa skole
Ålvatnet (Orkland, Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Vannlopper (Cladocera)
Biller (Coleoptera)
Liten vannløper (Gerris lacustris)
Øyenstikkere (Odonata)
 
Smådyr i ferskvatn
30.08.2013
Aa skole
Ålvatnet (Orkland, Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Øyenstikkere (Odonata)
 
Smådyr i ferskvatn
04.09.2013
Aa skole
Ålvatnet (Orkland, Trøndelag)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Vannløpere (Gerridae)
Vannkjærer (Hydrophilidae)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Vårfluer (Trichoptera)
 
Kulturminnet vårt
10.04.2013
Aa skole
Dragvoll (Trondheim, Trøndelag)