Miljolare.no

Trond Asbjørn Aamodt

Fugler ved foringsplassen
16.11.2018
Trond Asbjørn Aamodt
Nordre Roven. (Fet, Akershus)
Blåmeis (8)
Pilfink (8)
Skjære (6)
Kjøttmeis (4)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
10.10.2018
Trond Asbjørn Aamodt
Svellet (Fet, Akershus)
Grågås (130)
Stokkand (80)
Kortnebbgås (35)
Brunnakke (30)
Sangsvane (28)
Sidensvans (6)
Gråhegre (4)
Skjære (4)
Knoppsvane (3)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
23.09.2018
Trond Asbjørn Aamodt
Øyeren natureservat (Fet, Akershus)
Knoppsvane (15)
Fuglekonge (4)
Stjertmeis (4)
Musvåk (2)
Gråhegre (1)
Munk (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
23.09.2018
Trond Asbjørn Aamodt
Fetsund lense (Fet, Akershus)
Brushane (59)
Grågås (50)
Kråke (11)
Kvinand (8)
Skjære (8)
Krikkand (6)
Gråmåke (4)
Storskarv (2)
Gråhegre (1)
Fugler ved foringsplassen
23.09.2018
Trond Asbjørn Aamodt
Nordre Roven. (Fet, Akershus)
Grågås (30)
Bjørkefink (25)
Pilfink (25)
Skjære (17)
Kråke (8)
Gråmåke (3)
Rødrev (3)
Rådyr (2)
Fugler ved foringsplassen
23.04.2018
Trond Asbjørn Aamodt
Nordre Roven. (Fet, Akershus)
Grønnfink (8)
Stær (8)
Blåmeis (6)
Pilfink (6)
Skjære (6)
Svarttrost (6)
Dompap (5)
Grønnsisik (5)
Bjørkefink (4)
Bokfink (4)
Kjøttmeis (4)
Gulspurv (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
07.04.2018
Trond Asbjørn Aamodt
Nordre Roven. (Fet, Akershus)
Blåmeis (8)
Pilfink (8)
Stær (7)
Skjære (6)
Dompap (5)
Kråke (5)
Bokfink (4)
Grønnfink (4)
Gulspurv (4)
Kjøttmeis (4)
Svarttrost (3)
Flaggspett (2)
Grønnsisik (2)
Spettmeis (2)
Stjertmeis (2)
Ekorn (1)
Gråtrost (1)
Kjernebiter (1)
Nøtteskrike (1)
Når kommer våren?
28.03.2018
Trond Asbjørn Aamodt
Nordre Roven. (Fet, Akershus)
28.03.2018 Ankomst svarttrost
28.03.2018 Ankomst bokfink
Fugler ved foringsplassen
17.03.2018
Trond Asbjørn Aamodt
Nordre Roven. (Fet, Akershus)
Blåmeis (10)
Dompap (6)
Pilfink (6)
Skjære (6)
Grønnfink (4)
Kjøttmeis (4)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
11.03.2018
Trond Asbjørn Aamodt
Nordre Roven. (Fet, Akershus)
Pilfink (8)
Dompap (7)
Blåmeis (6)
Grønnfink (5)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (3)
Ekorn (2)
Gulspurv (2)
Flaggspett (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
06.03.2018
Trond Asbjørn Aamodt
Nordre Roven. (Fet, Akershus)
Blåmeis (6)
Dompap (6)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (4)
Skjære (4)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
17.02.2018
Trond Asbjørn Aamodt
Nordre Roven. (Fet, Akershus)
Stillits (10)
Dompap (8)
Pilfink (8)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Kjøttmeis (5)
Kråke (4)
Ekorn (2)
Gråsisik (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
10.02.2018
Trond Asbjørn Aamodt
Nordre Roven. (Fet, Akershus)
Pilfink (8)
Skjære (6)
Blåmeis (4)
Gråsisik (4)
Grønnfink (4)
Kjøttmeis (4)
Dompap (3)
Ekorn (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Trond Asbjørn Aamodt
Nordre Roven. (Fet, Akershus)
Kråke (15)
Dompap (10)
Pilfink (8)
Skjære (8)
Gråsisik (7)
Grønnfink (7)
Blåmeis (6)
Gulspurv (4)
Kjøttmeis (4)
Ekorn (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2018
Trond Asbjørn Aamodt
Nordre Roven. (Fet, Akershus)
Skjære (10)
Blåmeis (6)
Grønnfink (6)
Pilfink (6)
Kråke (5)
Dompap (4)
Gråsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Gulspurv (3)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
««første 16-30 av 72 siste»»