Miljolare.no

Bjørn Erik Sørvig

Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Bjørn Erik Sørvig
Korsveien, Levang (Leirfjord, Nordland)
Grønnfink (58)
Dompap (29)
Kjøttmeis (13)
Blåmeis (11)
Granmeis (6)
Svartmeis (5)
Svarttrost (3)
Gråspurv (2)
Havørn (2)
Katt (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
03.03.2019
Bjørn Erik Sørvig
Bardal (Leirfjord, Nordland)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Bjørn Erik Sørvig
Korsveien, Levang (Leirfjord, Nordland)
Grønnfink (37)
Dompap (8)
Kjøttmeis (7)
Svartmeis (6)
Blåmeis (5)
Granmeis (4)
Svarttrost (3)
Katt (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Elg (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
23.03.2018
Bjørn Erik Sørvig
Korsveien, Levang (Leirfjord, Nordland)
Dompap (55)
Sidensvans (24)
Gråsisik (23)
Grønnfink (18)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (4)
Svarttrost (4)
Svartmeis (3)
Skjære (2)
Gråspett (1)
Kongeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Bjørn Erik Sørvig
Korsveien, Levang (Leirfjord, Nordland)
Dompap (32)
Grønnfink (13)
Gråsisik (12)
Kjøttmeis (9)
Granmeis (5)
Blåmeis (3)
Svartmeis (3)
Svarttrost (3)
Katt (2)
Skjære (2)
Bokfink (1)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
24.12.2016
Bjørn Erik Sørvig
Elsfjord (Vefsn, Nordland)
Stillits (3)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Bjørn Erik Sørvig
Korsveien, Levang (Leirfjord, Nordland)
Dompap (18)
Kjøttmeis (12)
Grønnfink (6)
Granmeis (5)
Blåmeis (3)
Gråsisik (3)
Skjære (3)
Katt (2)
Svartmeis (2)
Kongeørn (1)
Spurveugle (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
26.11.2016
Bjørn Erik Sørvig
Korsveien, Levang (Leirfjord, Nordland)
Dompap (22)
Kjøttmeis (9)
Grønnfink (7)
Blåmeis (5)
Granmeis (5)
Sidensvans (3)
Svartmeis (3)
Katt (2)
Skjære (2)
Kråke (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
06.08.2016
Bjørn Erik Sørvig
Korsveien, Levang (Leirfjord, Nordland)
Vendehals (1)
Fugler ved foringsplassen
19.03.2016
Bjørn Erik Sørvig
Korsveien, Levang (Leirfjord, Nordland)
Gjerdesmett (1)
Fugler ved foringsplassen
13.03.2016
Bjørn Erik Sørvig
Korsveien, Levang (Leirfjord, Nordland)
Grønnfink (20)
Kjøttmeis (7)
Skjære (7)
Dompap (6)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Bokfink (1)
Pilfink (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2016
Bjørn Erik Sørvig
Korsveien, Levang (Leirfjord, Nordland)
Grønnfink (9)
Kjøttmeis (6)
Dompap (5)
Bokfink (3)
Kråke (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Pilfink (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.12.2015
Bjørn Erik Sørvig
Korsveien, Levang (Leirfjord, Nordland)
Dompap (13)
Grønnfink (12)
Kjøttmeis (11)
Bokfink (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (3)
Kråke (3)
Skjære (3)
Pilfink (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Bjørn Erik Sørvig
Korsveien, Levang (Leirfjord, Nordland)
Grønnfink (18)
Dompap (12)
Kjøttmeis (8)
Granmeis (3)
Skjære (3)
Kråke (2)
Svartmeis (2)
Blåmeis (1)
««første 16 - 29 av 29