Miljolare.no

Liv Hilmarsen

Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Liv Hilmarsen
Stesæth, Tolgensli. (Tolga, Innlandet)
Gråsisik (30)
Granmeis (8)
Dompap (7)
Skjære (6)
Blåmeis (5)
Rådyr (5)
Kjøttmeis (4)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Pilfink (2)
Polarsisik (2)
Spettmeis (2)
Grønnfink (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Liv Hilmarsen
Tallsjøen. (Tolga, Innlandet)
Granmeis (12)
Dompap (5)
Spettmeis (2)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Liv Hilmarsen
Stesæth, Tolgensli. (Tolga, Innlandet)
Gråsisik (30)
Blåmeis (6)
Dompap (6)
Granmeis (6)
Kjøttmeis (5)
Rådyr (4)
Skjære (4)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Pilfink (2)
Polarsisik (2)
Spettmeis (2)
Brunsisik (1)
Gråspett (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Liv Hilmarsen
Tallsjøen. (Tolga, Innlandet)
Gråsisik (15)
Dompap (8)
Granmeis (6)
Kjøttmeis (4)
Lavskrike (4)
Svartmeis (4)
Spettmeis (3)
Blåmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Snømus (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Liv Hilmarsen
Stesæth, Tolgensli. (Tolga, Innlandet)
Gråsisik (30)
Pilfink (29)
Dompap (21)
Kjøttmeis (15)
Rådyr (6)
Granmeis (5)
Blåmeis (4)
Nøtteskrike (3)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Toppmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Liv Hilmarsen
Stesæth, Tolgensli. (Tolga, Innlandet)
Gråsisik (20)
Kjøttmeis (15)
Dompap (13)
Blåmeis (10)
Granmeis (6)
Rådyr (6)
Gulspurv (4)
Skjære (4)
Ekorn (3)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (2)
Brunsisik (1)
Flaggspett (1)
Toppmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2018
Liv Hilmarsen
Tallsjøen. (Tolga, Innlandet)
Granmeis (8)
Dompap (4)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Liv Hilmarsen
Stesæth, Tolgensli. (Tolga, Innlandet)
Blåmeis (10)
Gråsisik (10)
Kjøttmeis (9)
Rådyr (9)
Granmeis (8)
Dompap (6)
Skjære (4)
Ekorn (3)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Brunsisik (1)
Toppmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
04.02.2017
Liv Hilmarsen
Stesæth, Tolgensli. (Tolga, Innlandet)
Gråsisik (10)
Kjøttmeis (10)
Skjære (10)
Rådyr (9)
Blåmeis (8)
Dompap (5)
Granmeis (4)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Nøttekråke (1)
Nøtteskrike (1)
Polarsisik (1)
Spurvehauk (1)
Toppmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.02.2017
Liv Hilmarsen
Stesæth, Tolgensli. (Tolga, Innlandet)
Gråsisik (50)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (12)
Dompap (5)
Ravn (5)
Skjære (5)
Granmeis (4)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Nøttekråke (1)
Nøtteskrike (1)
Polarsisik (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2017
Liv Hilmarsen
Stesæth, Tolgensli. (Tolga, Innlandet)
Gråsisik (50)
Kjøttmeis (18)
Blåmeis (15)
Rådyr (14)
Skjære (8)
Dompap (5)
Granmeis (4)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Nøttekråke (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Liv Hilmarsen
Tallsjøen. (Tolga, Innlandet)
Dompap (15)
Granmeis (10)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Liv Hilmarsen
Stesæth, Tolgensli. (Tolga, Innlandet)
Gråsisik (50)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (15)
Rådyr (9)
Dompap (3)
Granmeis (3)
Skjære (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Nøtteskrike (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Liv Hilmarsen
Tallsjøen. (Tolga, Innlandet)
Dompap (12)
Granmeis (10)
Blåmeis (4)
Svartmeis (4)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Lavskrike (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Liv Hilmarsen
Stesæth, Tolgensli. (Tolga, Innlandet)
Blåmeis (10)
Rådyr (9)
Spettmeis (9)
Kjøttmeis (8)
Dompap (5)
Granmeis (4)
Skjære (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
 
1 - 15 av 26 siste»»