Miljolare.no

Edin Reinholtsen

Når kommer våren?
13.06.2023
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
02.06.2023 Ankomst rødnebbterne
Når kommer våren?
18.05.2023
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
12.05.2023 Ankomst svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
18.05.2023
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
18.05.2023 Ankomst grønnsisik
Når kommer våren?
14.05.2023
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
12.05.2023 Ankomst heilo
12.05.2023 Ankomst strandsnipe
Når kommer våren?
11.05.2023
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
10.05.2023 Ankomst tårnfalk
Når kommer våren?
11.05.2023
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
11.05.2023 Ankomst sivspurv
Når kommer våren?
07.05.2023
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
07.05.2023 Ankomst bjørkefink
06.05.2023 Ankomst småspove
06.05.2023 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
04.05.2023
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
03.05.2023 Ankomst fjellvåk
04.05.2023 Ankomst linerle
04.05.2023 Ankomst rødstilk
Når kommer våren?
28.04.2023
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
26.04.2023 Ankomst bergirisk
26.04.2023 Ankomst krikkand
26.04.2023 Ankomst storlom
Når kommer våren?
27.04.2023
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
27.04.2023 Ankomst enkeltbekkasin
27.04.2023 Ankomst gråsisik
27.04.2023 Ankomst gråtrost
Når kommer våren?
23.04.2023
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
22.04.2023 Ankomst rødvingetrost
Når kommer våren?
15.04.2023
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
12.04.2023 Ankomst grågås
25.02.2023 Ankomst svarttrost
Når kommer våren?
15.04.2023
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
15.04.2023 Ankomst bokfink
14.04.2023 Voksenstadiet neslesommerfugl
12.04.2023 Ankomst ringdue
12.04.2023 Sang for første gang ringdue
Når kommer våren?
07.04.2023
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
05.04.2023 Ankomst fiskemåke
05.04.2023 Sang for første gang fiskemåke
05.04.2023 Ankomst storspove
05.04.2023 Sang for første gang storspove
04.04.2023 Ankomst tjeld
04.04.2023 Sang for første gang tjeld
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Grønnfink (18)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Dompap (2)
Granmeis (2)
1 - 15 av 242 siste»»