Miljolare.no

Lance Græger

Når kommer våren?
18.05.2017
Lance Græger
Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Oppland)
18.05.2017 Sang for første gang gjøk
18.05.2017 Ankomst gjøk
Når kommer våren?
10.05.2017
Lance Græger
Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Oppland)
07.05.2017 Ankomst storspove
07.05.2017 Ankomst musvåk
07.05.2017 Ankomst linerle
Når kommer våren?
01.05.2017
Lance Græger
Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Oppland)
30.04.2017 Sang for første gang løvsanger
30.04.2017 Ankomst løvsanger
Når kommer våren?
26.04.2017
Lance Græger
Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Oppland)
26.04.2017 Sang for første gang ringtrost
24.04.2017 Ankomst ringtrost
Når kommer våren?
12.04.2017
Lance Græger
Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Oppland)
12.04.2017 Ankomst rugde
12.04.2017 Ankomst linerle
Når kommer våren?
09.04.2017
Lance Græger
Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Oppland)
07.04.2017 Ankomst rødvingetrost
06.04.2017 Sang for første gang rødstrupe
08.04.2017 Sang for første gang måltrost
Når kommer våren?
05.04.2017
Lance Græger
Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Oppland)
04.04.2017 Sang for første gang kortnebbgås
Når kommer våren?
04.04.2017
Lance Græger
Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Oppland)
04.04.2017 Ankomst vipe
01.04.2017 Blomstring hestehov
Når kommer våren?
30.03.2017
Lance Græger
Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Oppland)
22.03.2017 Sang for første gang trane
22.03.2017 Ankomst trane
28.03.2017 Sang for første gang svarttrost
18.03.2017 Ankomst svarttrost
27.03.2017 Ankomst stær
30.03.2017 Ankomst måltrost
16.03.2017 Sang for første gang bokfink
16.03.2017 Ankomst bokfink
25.03.2017 Blomstring blåveis
16.03.2017 Sang for første gang bjørkefink
16.03.2017 Ankomst bjørkefink
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Lance Græger
Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Oppland)
Pilfink (34)
Grønnfink (8)
Stillits (7)
Dompap (6)
Gråsisik (6)
Gulspurv (4)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Gråtrost (2)
Husmus (2)
Skjære (2)
Dvergfalk (1)
Flaggspett (1)
Hare (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
16.02.2016
Lance Græger
Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Oppland)
Snøugle (2)
Fugler ved foringsplassen
13.02.2016
Lance Græger
Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Oppland)
Snøugle (1)
Fugler ved foringsplassen
07.01.2016
Lance Græger
Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Oppland)
Pilfink (26)
Gulspurv (14)
Grønnfink (12)
Stillits (12)
Gråsisik (11)
Dompap (10)
Kjøttmeis (6)
Grankorsnebb (5)
Blåmeis (4)
Trekryper (4)
Granmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Ekorn (1)
Hare (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
10.02.2015
Lance Græger
Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Oppland)
Dvergfalk (2)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Lance Græger
Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Oppland)
Pilfink (44)
Stillits (19)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (5)
Dompap (4)
Nøtteskrike (4)
Kaie (3)
Rådyr (3)
Gulspurv (2)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Elg (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Hare (1)
Husmus (1)
Jaktfalk (1)
Snømus (1)
Spettmeis (1)
Spurveugle (1)
Trekryper (1)
««første 16-30 av 31 siste»»