Miljolare.no

Per Torgersen

Når kommer våren?
16.01.2022
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
05.01.2022 Ankomst dompap
10.01.2022 Første observasjon ekorn
15.01.2022 Ankomst gulspurv
13.01.2022 Ankomst kaie
14.01.2022 Ankomst pilfink
09.01.2022 Ankomst ravn
12.01.2022 Ankomst spettmeis
12.01.2022 Ankomst svarttrost
Når kommer våren?
02.01.2022
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
02.01.2022 Første observasjon rødrev
02.01.2022 Første observasjon rådyr
Når kommer våren?
02.01.2022
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
02.01.2022 Ankomst kråke
Når kommer våren?
02.01.2022
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
01.01.2022 Ankomst blåmeis
02.01.2022 Ankomst gråtrost
01.01.2022 Ankomst kjøttmeis
01.01.2022 Ankomst skjære
Når kommer våren?
17.11.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
17.11.2021 Ankomst trekryper
Når kommer våren?
30.08.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
18.08.2021 Ankomst gråhegre
24.08.2021 Ankomst hønsehauk
21.08.2021 Første observasjon mink
29.08.2021 Ankomst spurvehauk
18.08.2021 Ankomst nordlig storskarv
Når kommer våren?
30.08.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
30.08.2021 Voksenstadiet rødfottege
Når kommer våren?
07.07.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
02.07.2021 Ankomst rødstjert
02.07.2021 Sang for første gang rødstjert
Når kommer våren?
21.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
21.06.2021 Blomstring blåkoll
Når kommer våren?
20.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
18.06.2021 Ankomst tårnseiler
Når kommer våren?
17.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
14.06.2021 Blomstring valmueslekta
Når kommer våren?
15.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
14.06.2021 Blomstring hvitkløver
13.06.2021 Blomstring rødkløver
12.06.2021 Bladsprett (musøre) svartor
Når kommer våren?
13.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
13.06.2021 Blomstring blåklokke
13.06.2021 Blomstring krypmure
Når kommer våren?
10.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
09.06.2021 Blomstring skogstorkenebb
Når kommer våren?
10.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
09.06.2021 Blomstring grasstjerneblom
04.06.2021 Blomstring storkonvall
09.06.2021 Første observasjon flaggermus
1 - 15 av 287 siste»»