Miljolare.no

Per Torgersen

Når kommer våren?
30.08.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
18.08.2021 Ankomst gråhegre
24.08.2021 Ankomst hønsehauk
21.08.2021 Første observasjon mink
29.08.2021 Ankomst spurvehauk
18.08.2021 Ankomst nordlig storskarv
Når kommer våren?
30.08.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
30.08.2021 Voksenstadiet rødfottege
Når kommer våren?
07.07.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
02.07.2021 Ankomst rødstjert
02.07.2021 Sang for første gang rødstjert
Når kommer våren?
21.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
21.06.2021 Blomstring blåkoll
Når kommer våren?
20.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
18.06.2021 Ankomst tårnseiler
Når kommer våren?
17.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
14.06.2021 Blomstring valmueslekta
Når kommer våren?
15.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
14.06.2021 Blomstring hvitkløver
13.06.2021 Blomstring rødkløver
12.06.2021 Bladsprett (musøre) svartor
Når kommer våren?
13.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
13.06.2021 Blomstring blåklokke
13.06.2021 Blomstring krypmure
Når kommer våren?
10.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
09.06.2021 Blomstring skogstorkenebb
Når kommer våren?
10.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
09.06.2021 Blomstring grasstjerneblom
04.06.2021 Blomstring storkonvall
09.06.2021 Første observasjon flaggermus
Når kommer våren?
09.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
09.06.2021 Blomstring vårfloks
09.06.2021 Blomstring akeleie
08.06.2021 Blomstring liljekonvall
09.06.2021 Blomstring prestekrage
09.06.2021 Blomstring tiriltunge
Når kommer våren?
09.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
08.06.2021 Blomstring rød jonsokblom
Når kommer våren?
08.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
08.06.2021 Blomstring ballblom
Når kommer våren?
05.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
03.06.2021 Voksenstadiet aurorasommerfugl
01.06.2021 Blomstring åkersnelle
05.06.2021 Blomstring sørlig gjerdevikke
Når kommer våren?
03.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
03.06.2021 Blomstring blåbær
03.06.2021 Blomstring gjøkesyre
03.06.2021 Ankomst rugde
03.06.2021 Blomstring skogfiol
03.06.2021 Blomstring skogstjerne
03.06.2021 Blomstring tyttebær
1 - 15 av 282 siste»»