Miljolare.no

Per Torgersen

Når kommer våren?
21.05.2019
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
21.05.2019 Blomstring syrin
Når kommer våren?
17.05.2019
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
16.05.2019 Bladsprett (musøre) eple
16.05.2019 Blomstring eple
Når kommer våren?
15.05.2019
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
15.05.2019 Sang for første gang svarthvit fluesnapper
15.05.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
14.05.2019
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
14.05.2019 Ankomst taksvale
12.05.2019 Ankomst fossekall
14.05.2019 Ankomst brunnakke
Når kommer våren?
12.05.2019
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
10.05.2019 Blomstring blåbær
Når kommer våren?
10.05.2019
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
10.05.2019 Blomstring storspirea
10.05.2019 Blomstring markjordbær
Når kommer våren?
30.04.2019
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
30.04.2019 Blomstring bekkeblom
Når kommer våren?
30.04.2019
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
30.04.2019 Bladsprett (musøre) rødhyll
29.04.2019 Bladsprett (musøre) hegg
28.04.2019 Ankomst grønnsisik
Når kommer våren?
28.04.2019
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
26.04.2019 Voksenstadiet honningbie
25.04.2019 Blomstring lønneslekta
Når kommer våren?
25.04.2019
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
24.04.2019 Blomstring påskelilje
Når kommer våren?
23.04.2019
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
19.04.2019 Voksenstadiet sørgekåpe
21.04.2019 Sang for første gang rødvingetrost
21.04.2019 Ankomst rødvingetrost
18.04.2019 Voksenstadiet neslesommerfugl
19.04.2019 Sang for første gang måltrost
18.04.2019 Ankomst måltrost
19.04.2019 Voksenstadiet keiserkåpe
18.04.2019 Blomstring hvitveis
18.04.2019 Sang for første gang enkeltbekkasin
18.04.2019 Ankomst enkeltbekkasin
19.04.2019 Voksenstadiet dagpåfugløye
23.04.2019 Voksenstadiet marihøner
20.04.2019 Første observasjon firfisler
20.04.2019 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
17.04.2019
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
17.04.2019 Ankomst sanglerke
17.04.2019 Ankomst linerle
Når kommer våren?
17.04.2019
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
14.04.2019 Ankomst hønsehauk
16.04.2019 Voksenstadiet husflue
12.04.2019 Voksenstadiet skogsmaur
Når kommer våren?
15.04.2019
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
14.04.2019 Ankomst gråhegre
Når kommer våren?
14.04.2019
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
14.04.2019 Voksenstadiet sitronsommerfugl
13.04.2019 Sang for første gang gråtrost
13.04.2019 Ankomst gråtrost
14.04.2019 Ankomst hegrefamilien
1-15 av 166 siste»»