Miljolare.no

kjell egil jordahl

Fugler ved foringsplassen
31.01.2022
kjell egil jordahl
Leirhola,Bådalen (Averøy, Møre og Romsdal)
Bjørkefink (25)
Grønnfink (14)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (8)
Dompap (8)
Bokfink (4)
Svarttrost (4)
Kråke (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Grønnsisik (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Gulspurv (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
23.01.2021
kjell egil jordahl
baebukta, vebenstad (Averøy, Møre og Romsdal)
Grønnfink (20)
Svarttrost (17)
Dompap (16)
Gråhegre (14)
Gulspurv (7)
Blåmeis (5)
Skjære (5)
Flaggspett (4)
Bjørkefink (3)
Rådyr (3)
Granmeis (2)
Gråspurv (2)
Katt (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Siland (2)
Svartmeis (2)
Bokfink (1)
Havørn (1)
Knoppsvane (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
kjell egil jordahl
bådalen (Averøy, Møre og Romsdal)
Bjørkefink (60)
Dompap (15)
Grønnfink (13)
Skjære (9)
Svarttrost (9)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (4)
Bokfink (3)
Flaggspett (3)
Gråspurv (3)
Grønnsisik (3)
Granmeis (2)
Gråsisik (2)
Gulspurv (2)
Kjernebiter (2)
Rødstrupe (2)
Svartmeis (2)
Gråtrost (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
09.05.2019
kjell egil jordahl
bådalen (Averøy, Møre og Romsdal)
  
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
kjell egil jordahl
bådalen (Averøy, Møre og Romsdal)
Gulspurv (29)
Kjøttmeis (12)
Gråspurv (11)
Blåmeis (9)
Grønnfink (7)
Skjære (7)
Svarttrost (7)
Kråke (5)
Dompap (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Kjernebiter (2)
Pilfink (2)
Rødstrupe (2)
Spurvehauk (2)
Bokfink (1)
Katt (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.09.2018
kjell egil jordahl
bådalen (Averøy, Møre og Romsdal)
Pilfink (1)
Når kommer våren?
13.08.2018
kjell egil jordahl
Leirhola,Bådalen (Averøy, Møre og Romsdal)
20.05.2018 Ankomst rødstilk
20.05.2018 Sang for første gang rødstilk
14.06.2018 Reirbygging rødstilk
17.06.2018 Reirbygging tjeld
24.05.2018 Ankomst vipe
10.06.2018 Sang for første gang vipe
16.06.2018 Reirbygging vipe
 
Fugler ved foringsplassen
22.01.2018
kjell egil jordahl
bådalen (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråspurv (42)
Gråsisik (13)
Bjørkefink (12)
Kjøttmeis (11)
Gråtrost (9)
Blåmeis (8)
Grønnfink (8)
Bokfink (7)
Gulspurv (7)
Skjære (7)
Svarttrost (6)
Dompap (3)
Grønnsisik (3)
Katt (3)
Kråke (3)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Gråhegre (2)
Nøtteskrike (2)
Rødstrupe (2)
Gjerdesmett (1)
Havørn (1)
Kjernebiter (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
kjell egil jordahl
bådalen (Averøy, Møre og Romsdal)
Kråke (50)
Bjørkefink (23)
Gråhegre (22)
Siland (22)
Gråspurv (16)
Blåmeis (12)
Kjøttmeis (12)
Dompap (9)
Bokfink (8)
Grønnfink (7)
Gulspurv (7)
Kjernebiter (6)
Katt (5)
Skjære (5)
Granmeis (3)
Havørn (3)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (3)
Svarttrost (3)
Flaggspett (2)
Fuglekonge (2)
Rådyr (2)
Storskarv (2)
Gjerdesmett (1)
Mår (1)
Rødrev (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2016
kjell egil jordahl
baebukta, vebenstad (Averøy, Møre og Romsdal)
Kråke (50)
Bjørkefink (32)
Gråhegre (22)
Gråspurv (22)
Stokkand (22)
Stjertmeis (19)
Dompap (18)
Svarttrost (15)
Grønnsisik (11)
Siland (11)
Blåmeis (9)
Gulspurv (9)
Katt (7)
Bokfink (6)
Skjære (5)
Grønnfink (4)
Fuglekonge (3)
Havørn (3)
Knoppsvane (3)
Kvinand (3)
Ravn (3)
Rådyr (3)
Trekryper (3)
Flaggspett (2)
Fossekall (2)
Gjerdesmett (2)
Nordlig storskarv (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Steinvender (2)
Svartmeis (2)
Dvergspett (1)
Granmeis (1)
Kattugle (1)
Nøtteskrike (1)
Rødrev (1)
Rødvingetrost (1)
Spurvehauk (1)
Varsler (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2015
kjell egil jordahl
baebukta, vebenstad (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråhegre (22)
Stjertmeis (19)
Siland (18)
Stokkand (17)
Kråke (5)
Kvinand (5)
Fossekall (3)
Knoppsvane (3)
Nordlig storskarv (3)
Fjæreplytt (2)
Havørn (2)
Ravn (2)
Steinvender (2)
Fugler ved foringsplassen
19.01.2015
kjell egil jordahl
bådalen (Averøy, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (17)
Blåmeis (11)
Gulspurv (9)
Svarttrost (9)
Dompap (8)
Gråspurv (7)
Bokfink (5)
Katt (5)
Skjære (5)
Fuglekonge (3)
Grønnfink (3)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Rådyr (2)
Spurvehauk (2)
Gjerdesmett (1)
Granmeis (1)
Kjernebiter (1)
Munk (1)
Spettmeis (1)
Når kommer våren?
15.03.2014
kjell egil jordahl
bådalen (Averøy, Møre og Romsdal)
12.03.2014 Ankomst bokfink
12.03.2014 Ankomst stær
12.03.2014 Ankomst tjeld
 
Fugler ved foringsplassen
23.01.2014
kjell egil jordahl
bådalen (Averøy, Møre og Romsdal)
Gulspurv (35)
Bjørkefink (16)
Dompap (15)
Gråspurv (14)
Gråsisik (8)
Kjøttmeis (7)
Svarttrost (7)
Bokfink (5)
Grønnfink (5)
Katt (5)
Skjære (5)
Blåmeis (4)
Grønnsisik (4)
Flaggspett (3)
Gjerdesmett (3)
Granmeis (3)
Rådyr (3)
Spettmeis (3)
Fuglekonge (2)
Grankorsnebb (2)
Dvergspett (1)
Ekorn (1)
Gråspett (1)
Gråtrost (1)
Kjernebiter (1)
Munk (1)
Vånd (1)