Miljolare.no

Bertil Aasheim

Når kommer våren?
27.03.2023
Bertil Aasheim
Øvre reipa (Steinkjer, Trøndelag)
27.03.2023 Ankomst svarttrost
27.03.2023 Sang for første gang svarttrost
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Bertil Aasheim
Øvre reipa (Steinkjer, Trøndelag)
Granmeis (16)
Dompap (14)
Kjøttmeis (14)
Gulspurv (8)
Pilfink (8)
Blåmeis (4)
Spettmeis (4)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Lavskrike (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Bertil Aasheim
Øvre reipa (Steinkjer, Trøndelag)
Bjørkefink (65)
Gulspurv (23)
Kjøttmeis (18)
Dompap (14)
Blåmeis (6)
Pilfink (6)
Skjære (4)
Granmeis (2)
Kongeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Bertil Aasheim
Øvre reipa (Steinkjer, Trøndelag)
Dompap (22)
Kjøttmeis (14)
Blåmeis (10)
Granmeis (8)
Gulspurv (6)
Gråsisik (4)
Gråspurv (4)
Skjære (4)
Pilfink (2)
Polarsisik (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Bertil Aasheim
Øvre reipa (Steinkjer, Trøndelag)
Kjøttmeis (8)
Dompap (6)
Gulspurv (4)
Lavskrike (4)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Bertil Aasheim
Øvre reipa (Steinkjer, Trøndelag)
Gulspurv (46)
Kjøttmeis (8)
Dompap (6)
Granmeis (6)
Blåmeis (4)
Gråspurv (4)
Skjære (4)
Grønnfink (2)
Nøtteskrike (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2018
Bertil Aasheim
Øvre reipa (Steinkjer, Trøndelag)
Gulspurv (15)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (6)
Skjære (5)
Elg (2)
Granmeis (2)
Grønnspett (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Bertil Aasheim
Øvre reipa (Steinkjer, Trøndelag)
Kjøttmeis (21)
Gulspurv (12)
Blåmeis (10)
Dompap (8)
Granmeis (8)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Lavskrike (2)
Skjære (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Bertil Aasheim
Øvre reipa (Steinkjer, Trøndelag)
Gulspurv (18)
Dompap (8)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (4)
Skjære (3)
Nøtteskrike (2)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Bertil Aasheim
Øvre reipa (Steinkjer, Trøndelag)
Gulspurv (22)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (8)
Granmeis (8)
Skjære (7)
Svartmeis (6)
Nøtteskrike (4)
Dompap (2)
Nøttekråke (2)
Grønnspett (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
03.01.2015
Bertil Aasheim
Øvre reipa (Steinkjer, Trøndelag)
Nøttekråke (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Bertil Aasheim
Øvre reipa (Steinkjer, Trøndelag)
Kjøttmeis (7)
Granmeis (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Grønnspett (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2013
Bertil Aasheim
Øvre reipa (Steinkjer, Trøndelag)
Gulspurv (17)
Grønnfink (16)
Dompap (14)
Kjøttmeis (12)
Granmeis (6)
Gråspurv (5)
Blåmeis (4)
Gråsisik (3)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Toppmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Bertil Aasheim
Øvre reipa (Steinkjer, Trøndelag)
Gulspurv (35)
Kjøttmeis (24)
Dompap (6)
Blåmeis (4)
Skjære (3)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Når kommer våren?
02.04.2011
Bertil Aasheim
Øvre reipa (Steinkjer, Trøndelag)
02.04.2011 Ankomst bokfink
01.04.2011 Ankomst svarttrost
1 - 15 av 18 siste»»