Miljolare.no

School ¹20, Nickel

Fenologi på Nordkalotten
01.06.2005
School ¹20, Nickel
Nikel (Murmanskaya oblast, Russland)
21.05.2001 Bladsprett (musøre) bjørk
18.05.2003 Utsprunget blad rogn
09.05.2005 Første bitt stikkemygg
17.05.2005 Første observasjon humler
20.05.2005 Første observasjon rødnebbterne
21.05.2005 Første observasjon løvsanger
21.05.2005 Første observasjon blåstrupe
10.04.2005 Første observasjon snøspurv
20.04.2005: Snøen borte fra bakken
««første 151 - 151 av 151