Miljolare.no

Margreta Kyvik

Fugler ved foringsplassen
31.01.2020
Margreta Kyvik
nord i Norheimskogen (Karmøy, Rogaland)
Bjørkefink (11)
Grønnfink (5)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Blåmeis (4)
Rådyr (3)
Bokfink (2)
Rødstrupe (2)
Svarttrost (2)
Granmeis (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2019
Margreta Kyvik
nord i Norheimskogen (Karmøy, Rogaland)
Svarttrost (16)
Bjørkefink (8)
Grønnfink (7)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Bokfink (3)
Rødstrupe (3)
Skjære (3)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2017
Margreta Kyvik
nord i Norheimskogen (Karmøy, Rogaland)
Svarttrost (11)
Bokfink (5)
Kjøttmeis (5)
Bjørkefink (4)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Blåmeis (3)
Rødstrupe (3)
Fuglekonge (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2016
Margreta Kyvik
nord i Norheimskogen (Karmøy, Rogaland)
Bjørkefink (25)
Svarttrost (17)
Kjøttmeis (8)
Grønnfink (7)
Bokfink (5)
Dompap (5)
Fuglekonge (3)
Rødstrupe (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Munk (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Katt (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Margreta Kyvik
nord i Norheimskogen (Karmøy, Rogaland)
Kjøttmeis (12)
Svarttrost (12)
Bokfink (6)
Skjære (5)
Bjørkefink (4)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Gråspurv (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Rådyr (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2014
Margreta Kyvik
nord i Norheimskogen (Karmøy, Rogaland)
Svarttrost (16)
Kjøttmeis (10)
Grønnfink (7)
Gråspurv (6)
Bjørkefink (3)
Rødstrupe (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Munk (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2013
Margreta Kyvik
nord i Norheimskogen (Karmøy, Rogaland)
Kjøttmeis (12)
Svarttrost (9)
Bokfink (6)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Toppmeis (2)
Ekorn (1)
Rådyr (1)
Trekryper (1)