Miljolare.no

Åsmund Berg

Fugler ved foringsplassen
05.01.2020
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Dompap (11)
Gulspurv (9)
Kjøttmeis (5)
Rådyr (4)
Blåmeis (3)
Grønnsisik (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Kaie (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Brunsisik (1)
Grønnfink (1)
Spettmeis (1)
Trekryper (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
04.01.2020
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Gråsisik (15)
Dompap (11)
Gulspurv (9)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Kaie (2)
Skjære (2)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
31.12.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Gulspurv (7)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Kaie (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
23.11.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Kjøttmeis (8)
Dompap (7)
Blåmeis (3)
Flaggspett (3)
Skjære (3)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Pilfink (1)
Trekryper (1)
Tyrkerdue (1)
 
Fugler ved foringsplassen
16.11.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Trekryper (1)
Tyrkerdue (1)
 
Fugler ved foringsplassen
13.11.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Blåmeis (9)
Kjøttmeis (7)
Pilfink (3)
Skjære (3)
Bokfink (2)
Gulspurv (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Trekryper (1)
Tyrkerdue (1)
 
Fugler ved foringsplassen
07.11.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (5)
Skjære (4)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Bokfink (1)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.11.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Kjøttmeis (7)
Skjære (6)
Pilfink (5)
Blåmeis (3)
Rådyr (3)
Flaggspett (2)
Tyrkerdue (2)
Bokfink (1)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Spettmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
03.10.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
 
Fugler ved foringsplassen
27.10.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Kjøttmeis (6)
Skjære (5)
Blåmeis (4)
Flaggspett (3)
Kaie (3)
Pilfink (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Bjørkefink (1)
Bokfink (1)
Ekorn (1)
Nøtteskrike (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
20.10.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Sidensvans (16)
Bokfink (4)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Tyrkerdue (1)
 
Fugler ved foringsplassen
12.05.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Bjørkefink (23)
Bokfink (19)
Dompap (6)
Grønnsisik (5)
Grønnfink (3)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Gulspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Pilfink (2)
Ringdue (2)
Stær (2)
Kaie (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Tyrkerdue (1)
 
Fugler ved foringsplassen
09.05.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Bokfink (11)
Bjørkefink (8)
Grønnsisik (6)
Dompap (5)
Blåmeis (3)
Grønnfink (3)
Kjøttmeis (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Gulspurv (1)
Pilfink (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Stær (1)
 
Fugler ved foringsplassen
08.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
Laksand (23)
Fiskemåke (21)
Stokkand (20)
Låvesvale (16)
Toppand (11)
Krikkand (10)
Kvinand (9)
Sangsvane (8)
Taksvale (5)
Kanadagås (4)
Linerle (4)
Hettemåke (3)
Sandsvale (2)
Storskarv (2)
Dverglo (1)
Gulerle (1)
Svartbak (1)
 
Når kommer våren?
08.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
08.05.2019 Ankomst taksvale
08.05.2019 Ankomst svartbak
08.05.2019 Ankomst storskarv
08.05.2019 Ankomst sandsvale
08.05.2019 Ankomst låvesvale
08.05.2019 Ankomst gulerle
 
1-15 av 400 siste»»