Miljolare.no

Åsmund Berg

Fugler ved foringsplassen
12.05.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Bjørkefink (23)
Bokfink (19)
Dompap (6)
Grønnsisik (5)
Grønnfink (3)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Gulspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Pilfink (2)
Ringdue (2)
Stær (2)
Kaie (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
09.05.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Bokfink (11)
Bjørkefink (8)
Grønnsisik (6)
Dompap (5)
Blåmeis (3)
Grønnfink (3)
Kjøttmeis (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Gulspurv (1)
Pilfink (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Stær (1)
Fugler ved foringsplassen
08.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
Laksand (23)
Fiskemåke (21)
Stokkand (20)
Låvesvale (16)
Toppand (11)
Krikkand (10)
Kvinand (9)
Sangsvane (8)
Taksvale (5)
Kanadagås (4)
Linerle (4)
Hettemåke (3)
Sandsvale (2)
Storskarv (2)
Dverglo (1)
Gulerle (1)
Svartbak (1)
Når kommer våren?
08.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
08.05.2019 Ankomst taksvale
08.05.2019 Ankomst svartbak
08.05.2019 Ankomst storskarv
08.05.2019 Ankomst sandsvale
08.05.2019 Ankomst låvesvale
08.05.2019 Ankomst gulerle
Fugler ved foringsplassen
01.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
Stokkand (14)
Kvinand (12)
Krikkand (11)
Toppand (10)
Laksand (8)
Sangsvane (5)
Fiskemåke (4)
Dverglo (3)
Linerle (3)
Kanadagås (1)
Makrellterne (1)
Sivspurv (1)
Storlom (1)
Når kommer våren?
01.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
01.05.2019 Ankomst storlom
01.05.2019 Ankomst makrellterne
01.05.2019 Ankomst dverglo
Fugler ved foringsplassen
30.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
Kvinand (15)
Stokkand (12)
Toppand (11)
Krikkand (6)
Laksand (4)
Sivspurv (4)
Fiskemåke (2)
Linerle (2)
Sangsvane (2)
Buskskvett (1)
Når kommer våren?
30.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
30.04.2019 Ankomst sivspurv
30.04.2019 Ankomst buskskvett
Fugler ved foringsplassen
27.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Bjørkefink (7)
Bokfink (5)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Kaie (2)
Pilfink (2)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Gulspurv (1)
Kjøttmeis (1)
Linerle (1)
Ringdue (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Stær (1)
Når kommer våren?
27.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
27.04.2019 Ankomst gråtrost
Fugler ved foringsplassen
25.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Svarthvit fluesnapper (1)
Når kommer våren?
25.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
25.04.2019 Blomstring vårpengeurt
25.04.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
25.04.2019 Blomstring snøklokke
25.04.2019 Blomstring osp
25.04.2019 Bladsprett (musøre) europalerk
25.04.2019 Bladsprett (musøre) bjørk
Fugler ved foringsplassen
24.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
Kvinand (22)
Stokkand (21)
Toppand (14)
Brunnakke (4)
Laksand (4)
Hettemåke (3)
Kanadagås (3)
Fiskemåke (2)
Krikkand (2)
Gråmåke (1)
Linerle (1)
Når kommer våren?
24.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
24.04.2019 Ankomst toppand
24.04.2019 Ankomst krikkand
24.04.2019 Ankomst hettemåke
24.04.2019 Ankomst brunnakke
Fugler ved foringsplassen
24.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Rødvingetrost (3)
Kaie (2)
Ringdue (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Måltrost (1)
Stær (1)
1-15 av 389 siste»»