Miljolare.no

Linda Jasmin Skålvik

Når kommer våren?
23.02.2020
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
16.02.2020 Ankomst tjeld
22.02.2020 Blomstring snøklokke
15.02.2020 Blomstring hestehov
Når kommer våren?
23.02.2020
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
16.02.2020 Ankomst tjeld
22.02.2020 Blomstring snøklokke
15.02.2020 Blomstring hestehov
Fugler ved foringsplassen
29.01.2020
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
Kjøttmeis (8)
Kråke (3)
Pilfink (3)
Blåmeis (1)
Granmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2020
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
Pilfink (7)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Granmeis (1)
Grønnfink (1)
Kråke (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (2)
Pilfink (2)
Granmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
Granmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Gulspurv (1)
Når kommer våren?
20.04.2019
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
15.04.2019 Sang for første gang stær
15.04.2019 Ankomst stær
14.04.2019 Sang for første gang rugde
14.04.2019 Ankomst rugde
14.04.2019 Sang for første gang linerle
14.04.2019 Ankomst linerle
17.04.2019 Sang for første gang enkeltbekkasin
17.04.2019 Ankomst enkeltbekkasin
Fugler og fuglekasser
18.04.2019
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
 
Fugler og fuglekasser
17.04.2019
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
 
Når kommer våren?
07.04.2019
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
01.04.2019 Blomstring vårkrokus
Når kommer våren?
07.04.2019
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
30.03.2019 Sang for første gang vipe
10.03.2019 Ankomst vipe
25.02.2019 Sang for første gang tjeld
25.02.2019 Ankomst tjeld
06.04.2019 Sang for første gang stær
06.04.2019 Ankomst stær
30.03.2019 Sang for første gang storspove
30.03.2019 Ankomst storspove
28.03.2019 Voksenstadiet stor kålsommerfugl
07.04.2019 Sang for første gang steinskvett
07.04.2019 Ankomst steinskvett
01.03.2019 Blomstring snøklokke
04.04.2019 Første observasjon skogflaggermus
04.03.2019 Sang for første gang sangsvane
04.03.2019 Ankomst sangsvane
30.03.2019 Sang for første gang sandlo
03.03.2019 Ankomst sandlo
06.03.2019 Ankomst rødvingetrost
04.04.2019 Voksenstadiet neslesommerfugl
25.02.2019 Blomstring hestehov
27.03.2019 Sang for første gang grågås
27.03.2019 Ankomst grågås
Fugler og fuglekasser
07.04.2019
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
 
Fugler ved foringsplassen
03.02.2019
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
Kjøttmeis (5)
Pilfink (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2019
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
Pilfink (8)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (2)
Svarttrost (2)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2019
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
Pilfink (12)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (1)
Granmeis (1)
Skjære (1)
««første 16-30 av 142 siste»»