Miljolare.no

Strømsbu videregående skole/Opplæringssted Strømsbuveien

Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Strømsbu videregående skole/Opplæringssted Strømsbuveien
Kjøstvedt i Høvåg (Lillesand, Agder)
Kjøttmeis (14)
Blåmeis (7)
Dompap (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Pilfink (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2023
Strømsbu videregående skole/Opplæringssted Strømsbuveien
Kjøstvedt i Høvåg (Lillesand, Agder)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (6)
Kjernebiter (5)
Dompap (3)
Bjørkefink (2)
Pilfink (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2022
Strømsbu videregående skole/Opplæringssted Strømsbuveien
Kjøstvedt i Høvåg (Lillesand, Agder)
Kjøttmeis (17)
Pilfink (11)
Blåmeis (7)
Flaggspett (2)
Bjørkefink (1)
Dompap (1)
Grønnsisik (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Strømsbu videregående skole/Opplæringssted Strømsbuveien
Kjøstvedt i Høvåg (Lillesand, Agder)
Kjøttmeis (12)
Pilfink (8)
Blåmeis (7)
Rødstrupe (4)
Svarttrost (4)
Dompap (3)
Flaggspett (3)
Gråspurv (3)
Kjernebiter (3)
Grønnfink (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Strømsbu videregående skole/Opplæringssted Strømsbuveien
Kjøstvedt i Høvåg (Lillesand, Agder)
Blåmeis (12)
Kjøttmeis (9)
Grønnfink (3)
Hønsehauk (1)
Pilfink (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Strømsbu videregående skole/Opplæringssted Strømsbuveien
Kjøstvedt i Høvåg (Lillesand, Agder)
Grønnfink (20)
Blåmeis (12)
Kjøttmeis (12)
Pilfink (7)
Kjernebiter (3)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Strømsbu videregående skole/Opplæringssted Strømsbuveien
Kjøstvedt i Høvåg (Lillesand, Agder)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (8)
Gråspurv (7)
Bjørkefink (3)
Nøtteskrike (2)
Dompap (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Strømsbu videregående skole/Opplæringssted Strømsbuveien
Kjøstvedt i Høvåg (Lillesand, Agder)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Dompap (5)
Gråspurv (5)
Bokfink (3)
Grønnsisik (2)
Pilfink (2)
Rødstrupe (2)
Bjørkefink (1)
Hønsehauk (1)
Ringdue (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2013
Strømsbu videregående skole/Opplæringssted Strømsbuveien
Kjøstvedt i Høvåg (Lillesand, Agder)
Kjøttmeis (9)
Gråspurv (8)
Blåmeis (5)
Nøtteskrike (5)
Pilfink (2)
Rødstrupe (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2011
Strømsbu videregående skole/Opplæringssted Strømsbuveien
Kjøstvedt i Høvåg (Lillesand, Agder)
Grønnfink (20)
Kjøttmeis (14)
Blåmeis (8)
Gulspurv (4)
Dompap (2)
Pilfink (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Gråspurv (1)
Spettmeis (1)