Miljolare.no

Rune Johansen

Fugler ved foringsplassen
21.01.2020
Rune Johansen
Solberg i Asker (Asker, Viken)
Pilfink (30)
Blåmeis (16)
Gråsisik (10)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (8)
Skjære (4)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Gulspurv (1)
Toppmeis (1)
 
Når kommer våren?
06.04.2019
Rune Johansen
Solberg i Asker (Asker, Viken)
06.04.2019 Ankomst løvsanger
05.04.2019 Ankomst linerle
04.04.2019 Voksenstadiet humler
 
Når kommer våren?
03.03.2019
Rune Johansen
Solberg i Asker (Asker, Viken)
02.03.2019 Sang for første gang ringdue
02.03.2019 Ankomst ringdue
 
Fugler ved foringsplassen
19.01.2019
Rune Johansen
Solberg i Asker (Asker, Viken)
Pilfink (30)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (14)
Bydue (8)
Granmeis (8)
Gulspurv (6)
Kråke (5)
Skjære (5)
Grønnfink (4)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Spurveugle (1)
Vandrefalk (1)
 
Når kommer våren?
03.03.2018
Rune Johansen
Solberg i Asker (Asker, Viken)
03.03.2018 Sang for første gang ringdue
03.03.2018 Ankomst ringdue
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2018
Rune Johansen
Solberg i Asker (Asker, Viken)
Pilfink (30)
Blåmeis (25)
Kjøttmeis (18)
Gråsisik (14)
Gråspurv (12)
Grønnsisik (10)
Grønnfink (6)
Gulspurv (6)
Kråke (6)
Skjære (6)
Granmeis (4)
Gråhegre (4)
Spettmeis (4)
Svarttrost (4)
Flaggspett (3)
Bokfink (2)
Dompap (2)
Rødstrupe (2)
Toppmeis (2)
Gråtrost (1)
 
Når kommer våren?
07.04.2017
Rune Johansen
Ulvenvannet (Asker, Viken)
06.04.2017 Ankomst sivhøne
 
Når kommer våren?
07.04.2017
Rune Johansen
Solberg i Asker (Asker, Viken)
05.04.2017 Ankomst linerle
 
Når kommer våren?
07.04.2017
Rune Johansen
Ulvenvannet (Asker, Viken)
06.04.2017 Reirbygging toppdykker
Når kommer våren?
06.04.2017
Rune Johansen
Solberg i Asker (Asker, Viken)
04.04.2017 Sang for første gang linerle
03.04.2017 Ankomst linerle
25.03.2017 Blomstring hvitveis
23.03.2017 Blomstring hestehov
04.04.2017 Voksenstadiet humler
 
Når kommer våren?
14.03.2017
Rune Johansen
Solberg i Asker (Asker, Viken)
14.03.2017 Blomstring blåveis
 
Når kommer våren?
14.03.2017
Rune Johansen
Solberg i Asker (Asker, Viken)
14.03.2017 Sang for første gang ringdue
14.03.2017 Ankomst ringdue
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2017
Rune Johansen
Solberg i Asker (Asker, Viken)
Blåmeis (12)
Sidensvans (12)
Kjøttmeis (8)
Stjertmeis (8)
Granmeis (4)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Gråhegre (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
 
Når kommer våren?
13.03.2016
Rune Johansen
Ulvenvannet (Asker, Viken)
10.03.2016 Ankomst grågås
12.03.2016 Sang for første gang ringdue
 
Når kommer våren?
12.03.2016
Rune Johansen
Solberg i Asker (Asker, Viken)
12.03.2016 Ankomst ringdue
12.03.2016 Sang for første gang ringdue
 
1-15 av 53 siste»»