Miljolare.no

Håvar Hveding

Fugler ved foringsplassen
21.01.2023
Håvar Hveding
Minister Ditleffs vei 12 (Stavanger, Rogaland)
Stær (25)
Bjørkefink (20)
Fiskemåke (15)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (10)
Grønnfink (8)
Svarttrost (8)
Bokfink (7)
Pilfink (7)
Grønnsisik (6)
Stillits (6)
Kråke (5)
Ringdue (5)
Gråmåke (4)
Gråspurv (3)
Kvinand (3)
Bydue (2)
Flaggspett (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Stokkand (2)
Svartmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Gjerdesmett (1)
Gråtrost (1)
Katt (1)
Kattugle (1)
Kjernebiter (1)
Munk (1)
Sothøne (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2022
Håvar Hveding
Minister Ditleffs vei 12 (Stavanger, Rogaland)
Kråke (450)
Bjørkefink (45)
Fiskemåke (35)
Kjøttmeis (15)
Rødvingetrost (10)
Blåmeis (7)
Grønnfink (7)
Svarttrost (7)
Gråmåke (6)
Pilfink (6)
Bydue (4)
Storskarv (4)
Bokfink (3)
Stær (3)
Gråspurv (2)
Gråtrost (2)
Grønnsisik (2)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Stillits (2)
Tyrkerdue (2)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Katt (1)
Kattugle (1)
Munk (1)
Sothøne (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2021
Håvar Hveding
Minister Ditleffs vei 12 (Stavanger, Rogaland)
Fiskemåke (8)
Kjøttmeis (8)
Svarttrost (6)
Blåmeis (4)
Bokfink (4)
Grønnfink (4)
Kråke (3)
Munk (3)
Pilfink (3)
Skjære (3)
Stær (3)
Bjørkefink (2)
Gråmåke (2)
Rødstrupe (2)
Tyrkerdue (2)
Flaggspett (1)
Grønnsisik (1)
Katt (1)
Ringdue (1)
Rugde (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Håvar Hveding
Furuåsen (Sirdal, Agder)
Kjøttmeis (4)
Granmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2020
Håvar Hveding
Minister Ditleffs vei 12 (Stavanger, Rogaland)
Ringdue (75)
Kråke (50)
Bjørkefink (45)
Fiskemåke (35)
Bydue (20)
Stillits (13)
Kjøttmeis (10)
Grønnfink (9)
Blåmeis (7)
Skjære (6)
Gråmåke (5)
Svarttrost (5)
Bokfink (4)
Gråtrost (3)
Grønnsisik (3)
Pilfink (3)
Stær (3)
Gråspurv (2)
Katt (2)
Kvinand (2)
Rødstrupe (2)
Rødvingetrost (2)
Svartbak (2)
Tyrkerdue (2)
Dvergspett (1)
Flaggspett (1)
Fuglekonge (1)
Gjerdesmett (1)
Hønsehauk (1)
Sothøne (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Håvar Hveding
Minister Ditleffs vei 12 (Stavanger, Rogaland)
Kråke (200)
Fiskemåke (30)
Kjøttmeis (30)
Grønnsisik (25)
Blåmeis (20)
Svarttrost (12)
Grønnfink (11)
Skjære (9)
Gråmåke (8)
Pilfink (8)
Bjørkefink (6)
Bokfink (6)
Ringdue (6)
Rødvingetrost (5)
Stillits (4)
Bydue (3)
Gråtrost (3)
Katt (3)
Rødstrupe (3)
Stær (3)
Tyrkerdue (3)
Flaggspett (2)
Furukorsnebb (2)
Gråspurv (2)
Svartmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Munk (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2018
Håvar Hveding
Minister Ditleffs vei 12 (Stavanger, Rogaland)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (18)
Svarttrost (13)
Grønnfink (8)
Grønnsisik (8)
Stillits (8)
Bokfink (6)
Kråke (5)
Skjære (5)
Fiskemåke (4)
Gråmåke (3)
Katt (3)
Ringdue (3)
Pilfink (2)
Rødstrupe (2)
Rødvingetrost (2)
Spettmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Bjørkefink (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Gråtrost (1)
Munk (1)
Spurvehauk (1)
Storskogmus (1)
Svartbak (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Håvar Hveding
Furuåsen (Sirdal, Agder)
Kjøttmeis (6)
Lirype (6)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Hare (1)
Røyskatt (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2017
Håvar Hveding
Minister Ditleffs vei 12 (Stavanger, Rogaland)
Kråke (400)
Fiskemåke (40)
Grønnsisik (18)
Bydue (13)
Kjøttmeis (13)
Stillits (8)
Blåmeis (7)
Gråmåke (7)
Grønnfink (7)
Bokfink (5)
Svarttrost (5)
Skjære (4)
Katt (3)
Knoppsvane (3)
Ringdue (3)
Svartbak (3)
Pilfink (2)
Svartmeis (2)
Bjørkefink (1)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Hønsehauk (1)
Kattugle (1)
Nøttekråke (1)
Rødstrupe (1)
Vandrefalk (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2016
Håvar Hveding
Minister Ditleffs vei 12 (Stavanger, Rogaland)
Grønnsisik (49)
Bydue (10)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (9)
Kråke (6)
Rødvingetrost (6)
Fiskemåke (5)
Grønnfink (5)
Bjørkefink (4)
Bokfink (4)
Skjære (4)
Svarttrost (4)
Gråmåke (3)
Katt (3)
Ringdue (3)
Rødstrupe (2)
Flaggspett (1)
Sommerfugler i Norge
16.06.2015
Håvar Hveding
Vålandsskogen sør (Stavanger, Rogaland)
Hvit sankthansmåler (Cabera pusaria)
Sommerfugler i Norge
18.06.2015
Håvar Hveding
Vålandsskogen sør (Stavanger, Rogaland)
Hvit sankthansmåler (Cabera pusaria)
Geitramsdråpemåler (Ecliptopera silaceata)
Bregneroteter (Korscheltellus fusconebulosa)
Tannmåler (Odontopera bidentata)
Sommerfugler i Norge
15.06.2015
Håvar Hveding
Vålandsskogen sør (Stavanger, Rogaland)
Tannmåler (Odontopera bidentata)
Sommerfugler i Norge
11.06.2015
Håvar Hveding
Vålandsskogen sør (Stavanger, Rogaland)
Kaprifolfingermøll (Alucita hexadactyla)
Mørkt nellikfly (Hadena bicruris)
Tannmåler (Odontopera bidentata)
Vandrekålmøll (Plutella xylostella)
Sommerfugler i Norge
09.06.2015
Håvar Hveding
Minister Ditleffs vei 12 (Stavanger, Rogaland)
Klistermøll (Endrosis sarcitrella)
1 - 15 av 88 siste»»