Miljolare.no

Tove Hamre

Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dompap (16)
Kjøttmeis (5)
Nøtteskrike (4)
Ekorn (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
07.01.2022
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dompap (10)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Bjørkefink (20)
Dompap (15)
Grønnfink (12)
Kjøttmeis (7)
Ekorn (4)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Rådyr (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dompap (12)
Grønnsisik (10)
Kjøttmeis (8)
Grønnfink (6)
Blåmeis (5)
Spettmeis (5)
Granmeis (3)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Nøtteskrike (1)
Når kommer våren?
28.07.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
27.07.2019 Blomstring blåknapp
Når kommer våren?
26.07.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
25.07.2019 Blomstring sløke
25.07.2019 Blomstring veitistel
Når kommer våren?
20.07.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
20.07.2019 Blomstring gullris
Når kommer våren?
18.07.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
18.07.2019 Blomstring røsslyng
Når kommer våren?
18.07.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
16.07.2019 Blomstring firkantperikum
15.07.2019 Blomstring åkersvineblom
Når kommer våren?
12.07.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
12.07.2019 Blomstring amerikamjølke
12.07.2019 Blomstring balderbrå
12.07.2019 Blomstring åkertistel
Når kommer våren?
11.07.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
11.07.2019 Voksenstadiet liten kålsommerfugl
Når kommer våren?
11.07.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
11.07.2019 Blomstring nyseryllik
11.07.2019 Blomstring skogsalat
Når kommer våren?
10.07.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
10.07.2019 Blomstring kveke
10.07.2019 Blomstring øyentrøstslekta
Når kommer våren?
09.07.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
09.07.2019 Blomstring hønsegras
09.07.2019 Blomstring tunbalderbrå
09.07.2019 Blomstring tungras
Når kommer våren?
08.07.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
08.07.2019 Blomstring fagerklokke
08.07.2019 Blomstring hårsveve
08.07.2019 Blomstring reinfann
1 - 15 av 629 siste»»