Miljolare.no

Rogne skule

Når kommer våren?
07.09.2009
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
25.05.2009 Blomstring hegg
23.05.2009 Blomstring markjordbær
01.05.2009 Blomstring hegg
10.05.2009 Bladsprett (musøre) bjørk
12.05.2009 Bladsprett (musøre) spisslønn
11.04.2009 Ankomst linerle
21.05.2009 Ankomst gjøk
02.04.2009 Ankomst vipe
13.04.2009 Blomstring hestehov
10.05.2009 Bladsprett (musøre) bjørk
03.04.2009 Gåsunger selje
11.04.2009 Ankomst linerle
25.05.2009 Ankomst låvesvale
02.04.2009 Ankomst bokfink
02.04.2009 Ankomst vipe
20.05.2009 Ankomst gjøk
23.05.2009 Ankomst svarthvit fluesnapper
12.04.2009 Ankomst stær
13.04.2009 Ankomst gråtrost
24.04.2009 Ankomst bjørkefink
17.05.2009 Ankomst jernspurv
17.05.2009 Ankomst buskskvett
20.05.2009 Ankomst hagesanger
12.04.2009 Ankomst rødstrupe
19.04.2009 Ankomst ringdue
13.04.2009 Ankomst måltrost
09.04.2009 Ankomst svarttrost
17.05.2009 Ankomst løvsanger
13.04.2009 Ankomst rødvingetrost
26.05.2009 Ankomst tårnseiler
12.04.2009 Ankomst trane
25.04.2009 Ankomst heilo
13.04.2009 Ankomst ringtrost
03.04.2009 Voksenstadiet neslesommerfugl
16.05.2009 Ankomst gulerle
10.05.2009 Ankomst rødstjert
10.05.2009 Ankomst rødstjert
11.04.2009 Blomstring vårpengeurt
23.05.2009 Blomstring bakkesoleie
24.05.2009 Bladsprett (musøre) hegg
23.05.2009 Ankomst fluesnapperfamilien
11.04.2009 Blomstring løvetannslekta
Når kommer våren?
15.06.2007
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
24.04.2006 Ankomst stær
25.04.2006 Ankomst gråtrost
19.04.2006 Ankomst jernspurv
20.04.2006 Ankomst rødstrupe
24.04.2006 Ankomst ringdue
25.04.2006 Ankomst måltrost
22.04.2006 Ankomst svarttrost
25.04.2006 Ankomst rødvingetrost
25.04.2006 Ankomst trane
28.04.2006 Ankomst heilo
26.04.2006 Voksenstadiet neslesommerfugl
09.04.2006 Ankomst bokfink
Når kommer våren?
15.06.2007
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
16.04.2006 Ankomst linerle
18.04.2006 Blomstring hestehov
12.05.2006 Bladsprett (musøre) bjørk
24.04.2006 Gåsunger selje
Sjekk skolens energibruk
25.05.2006
Rogne skule
Dei to skulebygga (Øystre Slidre, Innlandet)
Uke 01/2006:10.95 kWh/m2
Uke 02/2006:8.96 kWh/m2
Uke 03/2006:9.78 kWh/m2
Uke 04/2006:8.74 kWh/m2
Uke 05/2006:6.78 kWh/m2
Uke 06/2006:7.56 kWh/m2
Uke 07/2006:7.54 kWh/m2
Uke 08/2006:6.9 kWh/m2
Uke 09/2006:7.45 kWh/m2
Uke 10/2006:8.19 kWh/m2
Uke 11/2006:6.67 kWh/m2
Sjekk skolens energibruk
25.05.2006
Rogne skule
Dei to skulebygga (Øystre Slidre, Innlandet)
Uke 52/2005:6.98 kWh/m2
Sjekk skolens energibruk
13.02.2006
Rogne skule
Dei to skulebygga (Øystre Slidre, Innlandet)
Uke 44/2005:4.22 kWh/m2
Uke 45/2005:5.02 kWh/m2
Uke 46/2005:6.11 kWh/m2
Uke 47/2005:6.22 kWh/m2
Uke 48/2005:8.09 kWh/m2
Uke 49/2005:7.06 kWh/m2
Uke 50/2005:6.43 kWh/m2
Uke 51/2005:7.19 kWh/m2
Når kommer våren?
01.11.2005
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
02.05.2005 Bladsprett (musøre) hegg
30.05.2005 Blomstring tyttebær
30.05.2005 Blomstring blåbær
24.05.2005 Ankomst tårnseiler
21.05.2005 Ankomst gjøk
13.05.2005 Ankomst vendehals
01.05.2005 Ankomst heipiplerke
07.05.2005 Ankomst låvesvale
07.05.2005 Ankomst steinskvett
21.05.2005 Ankomst møller
21.05.2005 Ankomst svarthvit fluesnapper
09.05.2005 Ankomst gulspurv
15.05.2005 Ankomst løvsanger
21.05.2005 Bladsprett (musøre) rogn
04.06.2005 Blomstring hegg
10.05.2005 Blomstring vinterkarse
25.05.2005 Blomstring bakkesoleie
30.05.2005 Blomstring jordbærslekta
30.05.2005 Blomstring marikåpe
Når kommer våren?
26.10.2005
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
30.03.2005 Blomstring hestehov
03.04.2005 Ankomst gråtrost
03.04.2005 Ankomst måltrost
03.04.2005 Ankomst rødstrupe
05.04.2005 Blomstring selje
16.04.2005 Ankomst grågås
17.04.2005 Ankomst trane
20.04.2005 Ankomst jernspurv
20.04.2005 Ankomst ringtrost
28.04.2005 Ankomst heilo
01.05.2005 Ankomst heipiplerke
07.05.2005 Ankomst buskskvett
07.05.2005 Ankomst steinskvett
Når kommer våren?
23.03.2005
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
04.06.2005 Bladsprett (musøre) hegg
23.05.2005 Bladsprett (musøre) bjørk
16.04.2005 Ankomst linerle
05.04.2005 Blomstring selje
21.05.2005 Bladsprett (musøre) rogn
10.05.2005 Blomstring hegg
24.03.2005 Blomstring vårpengeurt
30.03.2005 Blomstring hestehov
21.05.2005 Ankomst gjøk
22.03.2005 Ankomst svarttrost
03.04.2005 Ankomst gråtrost
21.05.2005 Ankomst svarthvit fluesnapper
31.03.2005 Ankomst stær
29.03.2005 Ankomst bokfink
25.05.2005 Blomstring bakkesoleie
30.05.2005 Blomstring markjordbær
22.03.2005 Voksenstadiet neslesommerfugl
07.05.2005 Ankomst buskskvett
20.04.2005 Ankomst låvesvale
20.04.2005 Ankomst jernspurv
11.05.2005 Ankomst bjørkefink
03.04.2005 Ankomst rødstrupe
01.05.2005 Blomstring løvetannslekta
02.04.2005 Voksenstadiet humler
Sjekk skolens energibruk
02.04.2005
Rogne skule
Dei to skulebygga (Øystre Slidre, Innlandet)
Uke 10/2005:6.53 kWh/m2
Uke 11/2005:6.6 kWh/m2
Sjekk skolens energibruk
14.03.2005
Rogne skule
Dei to skulebygga (Øystre Slidre, Innlandet)
Uke 52/2004:7.89 kWh/m2
Uke 53/2004:6.59 kWh/m2
Uke 01/2005:6.38 kWh/m2
Uke 02/2005:6.49 kWh/m2
Uke 03/2005:6.96 kWh/m2
Uke 04/2005:7.37 kWh/m2
Uke 05/2005:6.11 kWh/m2
Uke 06/2005:7.28 kWh/m2
Uke 07/2005:7.24 kWh/m2
Uke 08/2005:6.91 kWh/m2
Uke 09/2005:8.15 kWh/m2
Sjekk skolens energibruk
28.12.2004
Rogne skule
Dei to skulebygga (Øystre Slidre, Innlandet)
Uke 47/2004:7.04 kWh/m2
Uke 48/2004:7.85 kWh/m2
Uke 49/2004:8.19 kWh/m2
Uke 50/2004:6.5 kWh/m2
Uke 51/2004:6.31 kWh/m2
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
25.09.2003
Rogne skule
Storskulen (Øystre Slidre, Innlandet)
(Klasserom nr. 4)
25.09.2003 11:00: 1500 PPM CO2
Når kommer våren?
30.04.2004
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
30.03.2004 Voksenstadiet neslesommerfugl
22.04.2004 Ankomst humler
22.04.2004 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
23.06.2004
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
08.04.2004 Ankomst ringdue
14.04.2004 Ankomst linerle
23.05.2004 Ankomst låvesvale
02.04.2004 Ankomst jernspurv
14.04.2004 Ankomst linerle
23.05.1997 Ankomst låvesvale
02.04.2004 Ankomst jernspurv
08.04.2004 Ankomst ringdue
10.04.2004 Ankomst grågås
11.04.2004 Ankomst rødstrupe
14.04.2004 Ankomst trane
15.04.2004 Ankomst rødvingetrost
17.04.1989 Ankomst ringtrost
17.04.2004 Ankomst måltrost
22.04.2004 Ankomst heilo
23.04.2004 Ankomst bjørkefink
24.04.2004 Ankomst heipiplerke
09.05.2004 Ankomst buskskvett
10.05.2004 Ankomst kjernebiter
10.05.2004 Ankomst løvsanger
15.05.2004 Ankomst gulerle
19.05.2004 Ankomst svarthvit fluesnapper
19.05.2004 Ankomst møller
24.05.2004 Ankomst steinskvett
24.05.2004 Ankomst rødstjert
25.05.2004 Ankomst gjøk
1-15 av 22 siste»»