Miljolare.no

Aage A. Berg

Når kommer våren?
24.03.2012
Aage A. Berg
Snåsavatnet, Seemsøra (Snåsa, Nord-Trøndelag)
24.03.2012 Ankomst stær
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Aage A. Berg
Heggvollan (Snåsa, Nord-Trøndelag)
Gulspurv (33)
Dompap (14)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (4)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Når kommer våren?
01.06.2011
Aage A. Berg
Heggvollan (Snåsa, Nord-Trøndelag)
01.06.2011 Ankomst tårnseiler
Når kommer våren?
08.05.2011
Aage A. Berg
Heggvollan (Snåsa, Nord-Trøndelag)
07.05.2011 Ankomst svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
22.04.2011
Aage A. Berg
Heggvollan (Snåsa, Nord-Trøndelag)
22.04.2011 Voksenstadiet neslesommerfugl
22.04.2011 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
20.04.2011
Aage A. Berg
Heggvollan (Snåsa, Nord-Trøndelag)
19.04.2011 Bladsprett (musøre) bjørk
Når kommer våren?
20.04.2011
Aage A. Berg
Heggvollan (Snåsa, Nord-Trøndelag)
20.04.2011 Ankomst linerle
Når kommer våren?
20.04.2011
Aage A. Berg
Snåsavatnet, Seemsøra (Snåsa, Nord-Trøndelag)
19.04.2011 Ankomst tundragås
20.04.2011 Ankomst hvitkinngås
Når kommer våren?
02.04.2011
Aage A. Berg
Heggvollan (Snåsa, Nord-Trøndelag)
13.04.2011 Blomstring hestehov
02.04.2011 Ankomst stær
17.04.2011 Ankomst måltrost
17.04.2011 Ankomst bjørkefink
14.04.2011 Ankomst spettmeis
Når kommer våren?
13.04.2011
Aage A. Berg
Snåsavatnet, Seemsøra (Snåsa, Nord-Trøndelag)
13.04.2011 Ankomst kanadagås
Når kommer våren?
12.04.2011
Aage A. Berg
Snåsavatnet, Seemsøra (Snåsa, Nord-Trøndelag)
12.04.2011 Ankomst kortnebbgås
Når kommer våren?
06.04.2011
Aage A. Berg
Snåsavatnet, Seemsøra (Snåsa, Nord-Trøndelag)
06.04.2011 Ankomst gråhegre
Når kommer våren?
06.04.2011
Aage A. Berg
Klev/Gifstad (Snåsa, Nord-Trøndelag)
06.04.2011 Ankomst trane
Når kommer våren?
05.04.2011
Aage A. Berg
Snåsavatnet, Seemsøra (Snåsa, Nord-Trøndelag)
05.04.2011 Ankomst vipe
Når kommer våren?
02.02.2011
Aage A. Berg
Snåsavatnet, Seemsøra (Snåsa, Nord-Trøndelag)
02.02.2011 Ankomst sangsvane
1-15 av 18 siste»»