Miljolare.no

Losby besøksgård

Bilder av området
07.09.2002
Losby besøksgård
Hammer gamle skole (Lørenskog, Viken)
 
Bilder av området
13.06.2002
Losby besøksgård
Låven på Losby (Lørenskog, Viken)
  
Bilder av området
19.05.2002
Losby besøksgård
St. Olavskilden (Lørenskog, Viken)
  
Bilder av området
03.06.2002
Losby besøksgård
Langvannet (Lørenskog, Viken)
  
Fisk i ferskvatn
22.06.2010
Losby besøksgård
(Lørenskog, Viken)
Ørekyt (Phoxinus phoxinus)
 
Smådyr i ferskvatn
22.06.2010
Losby besøksgård
(Lørenskog, Viken)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger (Bivalvia)
Vannkalver (Dytiscidae)
Liten vannløper (Gerris lacustris)
Igler (Hirudinea)
Albusnegler (Patellidae)
Ertemusling (Pisidium sp.)
Steinfluer (Plecoptera)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
 
Når kommer våren?
07.04.2010
Losby besøksgård
(Lørenskog, Viken)
07.04.2010 Ankomst linerle
 
Smådyr i ferskvatn
23.06.2009
Losby besøksgård
(Lørenskog, Viken)
Hoppekreps (Acanthodiaptomus denticornis)
Libeller (Anisoptera)
Vannedderkopp (Argyroneta aquatica)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Biller (Coleoptera)
Vannkalver (Dytiscidae)
Snegler (Gastropoda)
Liten vannløper (Gerris lacustris)
Hesteigle (Haemopsis sanguisuga)
Vannmidd (Hydracarina)
 
Når kommer våren?
17.04.2009
Losby besøksgård
(Lørenskog, Viken)
17.04.2009 Ankomst linerle
11.04.2009 Blomstring hestehov
 
Når kommer våren?
17.04.2009
Losby besøksgård
Låven på Losby (Lørenskog, Viken)
17.04.2009 Ankomst linerle
11.04.2009 Blomstring hestehov
 
Smådyr i ferskvatn
24.06.2008
Losby besøksgård
(Lørenskog, Viken)
Libeller (Anisoptera)
Stor vannkalv (Dytiscus marginalis)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Snegler (Gastropoda)
Liten vannløper (Gerris lacustris)
Virvlere (Gyrinidae)
Igler (Hirudinea)
Vannmidd (Hydracarina)
Vanlig metallvannymfe (Lestes sponsa)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
 
Når kommer våren?
10.04.2008
Losby besøksgård
Låven på Losby (Lørenskog, Viken)
08.04.2008 Ankomst linerle
 
Når kommer våren?
10.04.2008
Losby besøksgård
(Lørenskog, Viken)
08.04.2008 Ankomst linerle
 
Smådyr i ferskvatn
26.06.2007
Losby besøksgård
(Lørenskog, Viken)
Vannedderkopp (Argyroneta aquatica)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Buksvømmere (Corixidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Vannløpere (Gerridae)
Vannmidd (Hydracarina)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
 
Når kommer våren?
12.04.2007
Losby besøksgård
Låven på Losby (Lørenskog, Viken)
12.04.2007 Blomstring hestehov
 
1-15 av 46 siste»»