Miljolare.no

Jonas Lunde

Fugler ved foringsplassen
27.01.2020
Jonas Lunde
Fjellborg (Øystre Slidre, Innlandet)
Dompap (14)
Pilfink (10)
Gråsisik (6)
Grønnfink (6)
Grønnsisik (6)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Gulspurv (3)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2020
Jonas Lunde
Fjellborg 2 (Øystre Slidre, Innlandet)
Gråsisik (40)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2020
Jonas Lunde
Fjellborg 2 (Øystre Slidre, Innlandet)
Stillits (5)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Jonas Lunde
Fjellborg (Øystre Slidre, Innlandet)
Pilfink (10)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Gulspurv (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Jonas Lunde
Fjellborg (Øystre Slidre, Innlandet)
Grønnfink (28)
Dompap (20)
Pilfink (20)
Gulspurv (10)
Blåmeis (9)
Kjøttmeis (4)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
10.04.2018
Jonas Lunde
Fjellborg (Øystre Slidre, Innlandet)
Grønnsisik (30)
Bokfink (20)
Pilfink (8)
Skjære (7)
Blåmeis (6)
Ekorn (5)
Kjøttmeis (5)
Dompap (4)
Svarttrost (3)
Grønnfink (2)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
17.04.2017
Jonas Lunde
Fjellborg (Øystre Slidre, Innlandet)
Jernspurv (1)
Fugler ved foringsplassen
10.04.2017
Jonas Lunde
Fjellborg (Øystre Slidre, Innlandet)
Bokfink (25)
Grønnsisik (15)
Pilfink (10)
Dompap (8)
Rådyr (8)
Skjære (8)
Gråsisik (7)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Gulspurv (4)
Rødstrupe (4)
Svarttrost (4)
Ekorn (3)
Flaggspett (3)
Grønnfink (3)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Svartmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
03.04.2017
Jonas Lunde
Fjellborg (Øystre Slidre, Innlandet)
Bokfink (20)
Pilfink (9)
Skjære (8)
Svarttrost (6)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Dompap (4)
Gråsisik (4)
Ekorn (3)
Flaggspett (3)
Grønnsisik (3)
Gulspurv (3)
Rådyr (3)
Rødstrupe (3)
Granmeis (2)
Bjørkefink (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
23.02.2017
Jonas Lunde
Robølshovda (Øystre Slidre, Innlandet)
Flaggspett (1)
Svartspett (1)
Fugler ved foringsplassen
26.02.2017
Jonas Lunde
Vinda v/utløpet fra Søre Vindin (Øystre Slidre, Innlandet)
Fossekall (3)
Fugler ved foringsplassen
21.02.2017
Jonas Lunde
Fjellborg (Øystre Slidre, Innlandet)
Gråsisik (16)
Pilfink (15)
Dompap (6)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Grønnfink (5)
Gulspurv (4)
Ekorn (3)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Grønnsisik (2)
Svartmeis (2)
Grønnspett (1)
Spettmeis (1)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
16.02.2017
Jonas Lunde
Fjellborg (Øystre Slidre, Innlandet)
Gråsisik (40)
Pilfink (12)
Dompap (6)
Gulspurv (6)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Grønnfink (4)
Ekorn (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Jonas Lunde
Fjellborg (Øystre Slidre, Innlandet)
Pilfink (16)
Dompap (15)
Blåmeis (6)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (6)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Ekorn (1)
Grønnsisik (1)
Kjernebiter (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
13.02.2016
Jonas Lunde
Fjellborg (Øystre Slidre, Innlandet)
Spurvehauk (1)
1-15 av 43 siste»»