Miljolare.no

Stig Wahlberg

Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Stig Wahlberg
Sundsnesset (Inderøy, Trøndelag)
Gråsisik (20)
Grønnfink (18)
Pilfink (14)
Gråspurv (8)
Gulspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Kråke (4)
Skjære (4)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Stillits (1)
Stær (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Stig Wahlberg
Sundsnesset (Inderøy, Trøndelag)
Sidensvans (25)
Grønnsisik (12)
Blåmeis (10)
Grønnfink (8)
Dompap (7)
Stær (7)
Kjøttmeis (6)
Kråke (5)
Gråspurv (4)
Gulspurv (4)
Kaie (4)
Pilfink (4)
Skjære (4)
Svartmeis (2)
Gråtrost (1)
Stillits (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2019
Stig Wahlberg
Rørvollen (Trondheim, Trøndelag)
Svartmeis (10)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Nøttekråke (3)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Stig Wahlberg
Bjørnavågen (Hitra, Trøndelag)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (3)
Grønnfink (2)
Kråke (1)
Skjære (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Stig Wahlberg
Bjørnavågen (Hitra, Trøndelag)
Grønnfink (25)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Bjørkefink (1)
Granmeis (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Stig Wahlberg
Bjørnavågen (Hitra, Trøndelag)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Kråke (2)
Flaggspett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Stig Wahlberg
Jakobsli (Trondheim, Trøndelag)
Gråspurv (10)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (4)
Sidensvans (4)
Dompap (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Stig Wahlberg
Jakobsli (Trondheim, Trøndelag)
Gråspurv (12)
Gulspurv (4)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (3)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.01.2009
Stig Wahlberg
Jakobsli (Trondheim, Trøndelag)
Gråspurv (12)
Gråsisik (6)
Grønnsisik (5)
Gulspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Grønnfink (4)
Skjære (3)
Pilfink (2)
Svartmeis (1)