Miljolare.no

Registreringer

Kystprogrammet: Påvirkning fra land
22.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
 
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
19.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
 
Kystprogrammet: Søppel
19.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
(5)
 
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
22.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
19.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
(5)
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Kamskjell (Pectinidae)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Søppel
22.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
 
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
19.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
(5)
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
19.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
(6)
 
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
22.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
 
Planter i og ved ferskvatn
08.09.2000
Halden videregående skole Avdeling Christian August/Avdeling Christian August
Krussætertjern (Halden, Østfold)
Flaskestarr (Carex rostrata)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)
Sverdlilje (Iris pseudacorus)
Blærerotfamilien (Lentibulariaceae)
Botnegras (Lobelia dortmanna)
Nøkkerosefamilien (Nymphaeaceae)
Takrør (Phragmites australis)
Tjernaks (Potamogeton natans)
Smådyr i ferskvatn
08.09.2000
Halden videregående skole Avdeling Christian August/Avdeling Christian August
Krussætertjern (Halden, Østfold)
Midd (Acari)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Biller (Coleoptera)
Hoppekreps (Copepoda)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Øyenstikkere (Odonata)
Steinfluer (Plecoptera)
Vårfluer (Trichoptera)
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
05.09.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold)
(9)
 
Kystprogrammet: Søppel
05.09.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold)
(9)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
05.09.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold)
(9)
Beinfisk (Actinopterygii)
Fjæremark (Arenicola marina)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Mink (Neovison vison)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella)
Kamskjell (Pectinidae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Knivskjell (Solenidae)
Skilpaddesnegl (Tectura)
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
05.09.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold)
(9)
 
««første 209506-209509 av 209509