Miljolare.no

Registreringer

Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1993
Frosta skole
Liavatnet (Frosta, Nord-Trøndelag)
38 Bq/kg i bjørk
43 Bq/kg i blåbærlyng
56 Bq/kg i einer
10 Bq/kg i gran
91 Bq/kg i or
28 Bq/kg i selje
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.10.1992
Frosta skole
Liavatnet (Frosta, Nord-Trøndelag)
9 Bq/kg i aure
165 Bq/kg i kantarell
226 Bq/kg i kantarell jord
24 Bq/kg i røye
78 Bq/kg i tyttebær
168 Bq/kg i tyttebær jord
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1992
Frosta skole
Liavatnet (Frosta, Nord-Trøndelag)
10 Bq/kg i bjørk
122 Bq/kg i blåbærlyng
89 Bq/kg i einer
403 Bq/kg i gran
10 Bq/kg i selje
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1991
Frosta skole
Liavatnet (Frosta, Nord-Trøndelag)
280 Bq/kg i bjørk
70 Bq/kg i blåbærlyng
145 Bq/kg i einer
110 Bq/kg i gran
150 Bq/kg i or
95 Bq/kg i rogn
150 Bq/kg i selje
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.10.1990
Frosta skole
Liavatnet (Frosta, Nord-Trøndelag)
110 Bq/kg i kantarell
180 Bq/kg i kantarell jord
125 Bq/kg i tyttebær
260 Bq/kg i tyttebær jord
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.06.1990
Frosta skole
Liavatnet (Frosta, Nord-Trøndelag)
40 Bq/kg i aure
65 Bq/kg i røye
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1990
Frosta skole
Liavatnet (Frosta, Nord-Trøndelag)
165 Bq/kg i bjørk
30 Bq/kg i blåbærlyng
185 Bq/kg i einer
35 Bq/kg i gran
30 Bq/kg i selje
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.10.1989
Frosta skole
Liavatnet (Frosta, Nord-Trøndelag)
60 Bq/kg i aure
140 Bq/kg i kantarell
75 Bq/kg i kantarell jord
35 Bq/kg i røye
65 Bq/kg i tyttebær
25 Bq/kg i tyttebær jord
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1989
Frosta skole
Liavatnet (Frosta, Nord-Trøndelag)
280 Bq/kg i bjørk
50 Bq/kg i blåbærlyng
50 Bq/kg i einer
50 Bq/kg i furu
90 Bq/kg i gran
50 Bq/kg i or
75 Bq/kg i rogn
50 Bq/kg i selje
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.10.1988
Frosta skole
Liavatnet (Frosta, Nord-Trøndelag)
80 Bq/kg i aure
110 Bq/kg i kantarell
160 Bq/kg i kantarell jord
330 Bq/kg i røye
190 Bq/kg i tyttebær
170 Bq/kg i tyttebær jord
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1988
Frosta skole
Liavatnet (Frosta, Nord-Trøndelag)
25 Bq/kg i bjørk
355 Bq/kg i blåbærlyng
485 Bq/kg i einer
260 Bq/kg i gran
190 Bq/kg i rogn
3520 Bq/kg i røye
15 Bq/kg i selje
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.10.1987
Frosta skole
Liavatnet (Frosta, Nord-Trøndelag)
780 Bq/kg i aure
75 Bq/kg i kantarell
70 Bq/kg i kantarell jord
30 Bq/kg i plankton
735 Bq/kg i røye
820 Bq/kg i sediment
145 Bq/kg i tyttebær
165 Bq/kg i tyttebær jord
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1987
Frosta skole
Liavatnet (Frosta, Nord-Trøndelag)
2340 Bq/kg i bjørk
1715 Bq/kg i blåbærlyng
1645 Bq/kg i einer
940 Bq/kg i gran
135 Bq/kg i rogn
4750 Bq/kg i røye
355 Bq/kg i selje
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.10.1986
Frosta skole
Liavatnet (Frosta, Nord-Trøndelag)
2250 Bq/kg i aure
890 Bq/kg i kantarell
870 Bq/kg i kantarell jord
340 Bq/kg i plankton
815 Bq/kg i røye
265 Bq/kg i sediment
195 Bq/kg i tyttebær
1620 Bq/kg i tyttebær jord
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1996
Lysaker skole
Hoklingen (Levanger, Nord-Trøndelag)
10 Bq/kg i bjørk
20 Bq/kg i blåbærlyng
10 Bq/kg i einer
10 Bq/kg i furu
40 Bq/kg i gran
170 Bq/kg i lav på tre
10 Bq/kg i or
30 Bq/kg i rogn
10 Bq/kg i selje
««første 208141-208155 av 208530 siste»»