Miljolare.no

Registreringer

Smådyr i fjøra
18.10.2000
Skarbø skule
Amdam (Ørskog, Møre og Romsdal)
Balanus
Krabber (Brachyura)
Diadematoidea
Strandsneglefamilien (Littorinidae)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
28.08.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold)
(6)
 
Kystprogrammet: Søppel
29.08.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold)
(6)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
29.08.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold)
(6)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Kamskjell (Pectinidae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
29.08.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold)
(6)
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
28.08.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold)
(6)
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
29.08.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold)
(6)
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
28.08.2000
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold)
(6)
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
27.08.2000
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold)
(6)
 
Vassføring, straum og erosjon
11.10.2000
Slemmestad ungdomsskole
Bøbekken (Røyken, Buskerud)
 
Fisk i ferskvatn
10.10.2000
Hamar naturskole
Mjøsa (Hamar, Hedmark)
 
Fisk i ferskvatn
10.10.2000
Hamar naturskole
Mjøsa (Hamar, Hedmark)
(Tjuvholmen)
Brasme (Abramis brama)
Flire (Blicca bjoerkna)
Karuss (Carassius carassius)
Gjedde (Esox lucius)
Gullbust (Leuciscus leuciscus)
Abbor (Perca fluviatilis)
Mort (Rutilus rutilus)
Gjørs (Stizostedion lucioperca)
Harr (Thymallus thymallus)
Hvem forurenser vannet?
09.10.2000
Hamar naturskole
Mjøsa (Hamar, Hedmark)
 
Undersøkje utsjånad og lukt
09.10.2000
Hamar naturskole
Mjøsa (Hamar, Hedmark)
(Vingrom)
Siktedjupn: 7 m
Farge på vatnet: Grønleg
Er vatnet grumsete? Nei
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Inga lukt
Undersøkje utsjånad og lukt
09.10.2000
Hamar naturskole
Mjøsa (Hamar, Hedmark)
(Mjøsstrand)
Siktedjupn: 5.5 m
Farge på vatnet: Grønleg
Er vatnet grumsete? Nei
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Inga lukt
««første 207841-207853 av 207853