Miljolare.no

Registreringer

Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
05.10.2000
Grov skole
Grovfjord (Skånland, Troms)
(Tortenstorvika )
 
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
05.10.2000
Grov skole
Grovfjord (Skånland, Troms)
(Løvmyra )
 
Kystprogrammet: Søppel
05.10.2000
Grov skole
Grovfjord (Skånland, Troms)
(Løvmyra )
 
Kystprogrammet: Søppel
05.10.2000
Grov skole
Grovfjord (Skånland, Troms)
(Løvmyra )
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
05.10.2000
Grov skole
Grovfjord (Skånland, Troms)
(Løvmyra )
Fjæremark (Arenicola marina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella)
Kamskjell (Pectinidae)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
07.11.2000
Grov skole
Grovfjord (Skånland, Troms)
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
05.10.2000
Grov skole
Grovfjord (Skånland, Troms)
(Løvmyra )
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
05.10.2000
Grov skole
Grovfjord (Skånland, Troms)
(Løvmyra )
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
05.10.2000
Grov skole
Grovfjord (Skånland, Troms)
(Løvmyra )
 
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
05.10.2000
Grov skole
Grovfjord (Skånland, Troms)
(Kolåsvika )
 
Kystprogrammet: Søppel
05.10.2000
Grov skole
Grovfjord (Skånland, Troms)
(Kolåsvika )
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
05.10.2000
Grov skole
Grovfjord (Skånland, Troms)
(Kolåsvika )
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Tare (Laminaria)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Kamskjell (Pectinidae)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
05.10.2000
Grov skole
Grovfjord (Skånland, Troms)
(Kolåsvika )
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Tare (Laminaria)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Kamskjell (Pectinidae)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
05.10.2000
Grov skole
Grovfjord (Skånland, Troms)
(Kolåsvika )
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
05.10.2000
Grov skole
Grovfjord (Skånland, Troms)
(Kolåsvika )
 
««første 207541-207544 av 207544