Miljolare.no

Registreringer

Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1991
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Nord-Trøndelag)
85 Bq/kg i bjørk
125 Bq/kg i blåbærlyng
30 Bq/kg i einer
30 Bq/kg i furu
165 Bq/kg i gran
815 Bq/kg i lav på tre
30 Bq/kg i or
30 Bq/kg i osp
1065 Bq/kg i reinlav
80 Bq/kg i røye
30 Bq/kg i selje
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.10.1990
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Nord-Trøndelag)
105 Bq/kg i røye
60 Bq/kg i tyttebær
500 Bq/kg i tyttebær jord
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1990
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Nord-Trøndelag)
35 Bq/kg i bjørk
355 Bq/kg i einer
140 Bq/kg i furu
195 Bq/kg i gran
30 Bq/kg i or
30 Bq/kg i osp
30 Bq/kg i selje
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.10.1989
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Nord-Trøndelag)
230 Bq/kg i aure
175 Bq/kg i røye
35 Bq/kg i tyttebær
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1989
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Nord-Trøndelag)
280 Bq/kg i bjørk
175 Bq/kg i blåbærlyng
50 Bq/kg i einer
110 Bq/kg i furu
60 Bq/kg i or
105 Bq/kg i osp
105 Bq/kg i selje
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.10.1988
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Nord-Trøndelag)
620 Bq/kg i aure
115 Bq/kg i kantarell
360 Bq/kg i kantarell jord
240 Bq/kg i røye
25 Bq/kg i tyttebær
485 Bq/kg i tyttebær jord
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.06.1988
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Nord-Trøndelag)
620 Bq/kg i aure
540 Bq/kg i røye
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1988
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Nord-Trøndelag)
780 Bq/kg i bjørk
25 Bq/kg i einer
285 Bq/kg i furu
240 Bq/kg i gran
125 Bq/kg i or
110 Bq/kg i osp
275 Bq/kg i røye
60 Bq/kg i selje
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.10.1987
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Nord-Trøndelag)
645 Bq/kg i aure
710 Bq/kg i kantarell
50 Bq/kg i plankton
305 Bq/kg i røye
255 Bq/kg i sediment
80 Bq/kg i tyttebær
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.06.1987
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Nord-Trøndelag)
835 Bq/kg i aure
560 Bq/kg i røye
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.10.1986
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Nord-Trøndelag)
595 Bq/kg i aure
205 Bq/kg i kantarell
1105 Bq/kg i plankton
315 Bq/kg i røye
55 Bq/kg i sediment
45 Bq/kg i tyttebær
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1998
Stokkan ungdomsskole
Ausetvatnet (Stjørdal, Nord-Trøndelag)
345 Bq/kg i aure
115 Bq/kg i bjørk
520 Bq/kg i blåbærlyng
240 Bq/kg i furu
15 Bq/kg i gran
1260 Bq/kg i lav på tre
10 Bq/kg i or
340 Bq/kg i rogn
85 Bq/kg i selje
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.10.1997
Stokkan ungdomsskole
Ausetvatnet (Stjørdal, Nord-Trøndelag)
265 Bq/kg i aure
55 Bq/kg i bjørk
275 Bq/kg i blåbærlyng
65 Bq/kg i einer
355 Bq/kg i furu
25 Bq/kg i gran
1310 Bq/kg i lav på tre
120 Bq/kg i or
1975 Bq/kg i reinlav
450 Bq/kg i rogn
850 Bq/kg i sopp
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.06.1997
Stokkan ungdomsskole
Ausetvatnet (Stjørdal, Nord-Trøndelag)
420 Bq/kg i aure
70 Bq/kg i bjørk
230 Bq/kg i blåbærlyng
30 Bq/kg i einer
200 Bq/kg i furu
130 Bq/kg i gran
960 Bq/kg i lav på tre
120 Bq/kg i or
640 Bq/kg i reinlav
130 Bq/kg i rogn
20 Bq/kg i selje
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1997
Stokkan ungdomsskole
Ausetvatnet (Stjørdal, Nord-Trøndelag)
240 Bq/kg i bjørk
340 Bq/kg i blåbærlyng
130 Bq/kg i einer
260 Bq/kg i furu
360 Bq/kg i gran
890 Bq/kg i lav på tre
100 Bq/kg i or
50 Bq/kg i osp
750 Bq/kg i reinlav
10 Bq/kg i rogn
10 Bq/kg i selje
««første 207436-207443 av 207443