Miljolare.no

Registreringer

BEKKIS: Beliggenhet og størrelse
09.06.1999
Samfundets skole, avd. Søgne
Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
 
BEKKIS: Beliggenhet og størrelse
09.06.1999
Samfundets skole, avd. Søgne
Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
 
Kor salt er vatnet?
08.09.2000
Halden videregående skole Avdeling Christian August/Avdeling Christian August
Krussætertjern (Halden, Østfold)
Leiingsevne ved 20 ºC (ferskvatn):
40 µS/cm
Er vatnet vårt surt?
08.09.2000
Halden videregående skole Avdeling Christian August/Avdeling Christian August
Krussætertjern (Halden, Østfold)
pH 6.5 (vann)
pH (nedbør)
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
19.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
(6)
 
Er det nok oksygen i vatnet?
08.09.2000
Halden videregående skole Avdeling Christian August/Avdeling Christian August
Krussætertjern (Halden, Østfold)
 
Kystprogrammet: Søppel
19.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
(6)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
20.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
(6)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella)
Brunalgar (Phaeophyta)
Knivskjell (Solenidae)
Skilpaddesnegl (Tectura)
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
22.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
 
Undersøkje utsjånad og lukt
08.09.2000
Halden videregående skole Avdeling Christian August/Avdeling Christian August
Krussætertjern (Halden, Østfold)
Siktedjupn: 5.2 m
Farge på vatnet: Brunleg
Er vatnet grumsete? Nei
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Rotne egg (sulfid): Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Kloakk: Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Anna: Inga lukt
Kystprogrammet: Søppel
22.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
22.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
22.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
Fjæremark (Arenicola marina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella)
Kamskjell (Pectinidae)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
20.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
(6)
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
22.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
(5)
 
««første 194236-194248 av 194248