Miljolare.no

Registreringer

Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.10.1988
Halsen ungdomskole
Vestre Sonvatn (Stjørdal, Trøndelag)
265 Bq/kg i aure
450 Bq/kg i lys piggsopp
400 Bq/kg i røye
100 Bq/kg i sediment
480 Bq/kg i tyttebær jord
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.06.1988
Halsen ungdomskole
Vestre Sonvatn (Stjørdal, Trøndelag)
1685 Bq/kg i lav på tre
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.10.1987
Halsen ungdomskole
Vestre Sonvatn (Stjørdal, Trøndelag)
505 Bq/kg i aure
1660 Bq/kg i lys piggsopp
60 Bq/kg i piggsopp jord
50 Bq/kg i plankton
505 Bq/kg i røye
305 Bq/kg i sediment
40 Bq/kg i tyttebær
60 Bq/kg i tyttebær jord
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.06.1987
Halsen ungdomskole
Vestre Sonvatn (Stjørdal, Trøndelag)
1815 Bq/kg i aure
1725 Bq/kg i røye
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1987
Halsen ungdomskole
Vestre Sonvatn (Stjørdal, Trøndelag)
1820 Bq/kg i bjørk
220 Bq/kg i blåbærlyng
800 Bq/kg i furu
330 Bq/kg i gran
150 Bq/kg i or
175 Bq/kg i rogn
1395 Bq/kg i røye
435 Bq/kg i selje
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1996
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Trøndelag)
10 Bq/kg i aure
180 Bq/kg i blåbærlyng
10 Bq/kg i einer
30 Bq/kg i furu
40 Bq/kg i gran
200 Bq/kg i lav på tre
10 Bq/kg i or
10 Bq/kg i osp
10 Bq/kg i rogn
10 Bq/kg i selje
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.10.1994
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Trøndelag)
97 Bq/kg i aure
33 Bq/kg i tyttebær
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1994
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Trøndelag)
52 Bq/kg i bjørk
67 Bq/kg i einer
85 Bq/kg i furu
122 Bq/kg i gran
639 Bq/kg i lav på tre
17 Bq/kg i or
32 Bq/kg i osp
811 Bq/kg i reinlav
124 Bq/kg i røye
21 Bq/kg i selje
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.06.1993
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Trøndelag)
91 Bq/kg i aure
10 Bq/kg i bjørk
54 Bq/kg i blåbærlyng
71 Bq/kg i einer
45 Bq/kg i furu
57 Bq/kg i gran
430 Bq/kg i lav på tre
47 Bq/kg i or
46 Bq/kg i osp
677 Bq/kg i reinlav
86 Bq/kg i rogn
52 Bq/kg i røye
10 Bq/kg i selje
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1993
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Trøndelag)
50 Bq/kg i bjørk
182 Bq/kg i einer
54 Bq/kg i furu
49 Bq/kg i gran
397 Bq/kg i lav på tre
30 Bq/kg i or
28 Bq/kg i selje
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.10.1992
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Trøndelag)
100 Bq/kg i aure
69 Bq/kg i røye
107 Bq/kg i sediment
23 Bq/kg i tyttebær
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.06.1992
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Trøndelag)
144 Bq/kg i aure
97 Bq/kg i røye
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.04.1992
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Trøndelag)
60 Bq/kg i bjørk
32 Bq/kg i einer
142 Bq/kg i furu
54 Bq/kg i gran
449 Bq/kg i lav på tre
51 Bq/kg i or
540 Bq/kg i reinlav
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.10.1991
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Trøndelag)
98 Bq/kg i aure
47 Bq/kg i røye
44 Bq/kg i tyttebær
110 Bq/kg i tyttebær jord
Radioaktivitetsmålinger i substrater
01.06.1991
Stokkan ungdomsskole
Lauvvatnet (Stjørdal, Trøndelag)
235 Bq/kg i røye
««første 169 666 - 169 670 av 169 670