Miljolare.no

Registreringer

Kystprogrammet: Generelle observasjoner
22.10.1999
Færder videregående skole
Moutmarka (Færder, Vestfold og Telemark)
(6)
 
Kystprogrammet: Søppel
26.09.2000
Færder videregående skole
Moutmarka (Færder, Vestfold og Telemark)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
22.10.1999
Færder videregående skole
Moutmarka (Færder, Vestfold og Telemark)
(6)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Ålegras (Zostera marina)
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
22.10.1999
Færder videregående skole
Moutmarka (Færder, Vestfold og Telemark)
(6)
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
22.10.1999
Færder videregående skole
Moutmarka (Færder, Vestfold og Telemark)
(6)
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
22.10.1999
Færder videregående skole
Moutmarka (Færder, Vestfold og Telemark)
(6)
 
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
22.10.1999
Færder videregående skole
Moutmarka (Færder, Vestfold og Telemark)
(7)
 
Kystprogrammet: Søppel
22.10.1999
Færder videregående skole
Moutmarka (Færder, Vestfold og Telemark)
(7)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
22.10.1999
Færder videregående skole
Moutmarka (Færder, Vestfold og Telemark)
(7)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
22.10.1999
Færder videregående skole
Moutmarka (Færder, Vestfold og Telemark)
(7)
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
22.10.1999
Færder videregående skole
Moutmarka (Færder, Vestfold og Telemark)
(6)
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
22.10.1999
Færder videregående skole
Moutmarka (Færder, Vestfold og Telemark)
(6)
 
BEKKIS: Beliggenhet og størrelse
25.09.2000
Samfundets skole, avd. Søgne
Oftenesbekken (Kristiansand, Agder)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
25.09.2000
Samfundets skole, avd. Søgne
Oftenesbekken (Kristiansand, Agder)
 
BEKKIS: Forurensningstilførsler
25.09.2000
Samfundets skole, avd. Søgne
Oftenesbekken (Kristiansand, Agder)
 
««første 168 451 - 168 465 av 168 471 siste»»