Miljolare.no

Registreringer

CO₂ på skoleveien
16.05.2019
Rauland skule avd skule
(Vinje, Telemark)
1.66 kg CO2
24 km
buss
 
CO₂ på skoleveien
16.05.2019
Rauland skule avd skule
(Vinje, Telemark)
0 kg CO2
2 km
sykkel
 
CO₂ på skoleveien
16.05.2019
Rauland skule avd skule
(Vinje, Telemark)
0.27 kg CO2
2 km
mellomstor bil
 
CO₂ på skoleveien
16.05.2019
Rauland skule avd skule
(Vinje, Telemark)
1.65 kg CO2
9 km
stor bil
 
Hemmelige frø
16.05.2019
Gimle Oppveksttun skole
(Bergen, Hordaland)
Antall forslag:
Frø A: ett
Frø B: ett forslag
Frø C: ett forslag
 
Fenologi på Nordkalotten
16.05.2019
School N 11, Rajakoski
Rajakoski (Murmanskaya oblast, Russland)
09.05.2019 Første observasjon linerle
10.05.2019 Første observasjon humler
 
Planteregistreringer
13.05.2019
Greåker videregående skole
Krusetertjern (Halden, Østfold)
Lys reinlav (Cladonia arbuscula)
Grå reinlav (Cladonia rangiferina)
Torvmyrull (Eriophorum vaginatum)
Lusegras (Huperzia selago)
Kvistlav (Hypogymnia)
Furu (Pinus sylvestris)
Bjørnemoser (Polytrichum)
Torvmoser (Sphagnum)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Blokkebær (Vaccinium uliginosum)
Planteregistreringer
13.05.2019
Greåker videregående skole
Krusetertjern (Halden, Østfold)
Grå reinlav (Cladonia rangiferina)
Planteregistreringer
13.05.2019
Greåker videregående skole
Krusetertjern (Halden, Østfold)
Grå reinlav (Cladonia rangiferina)
Fremmede arter
15.05.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
  
Fugleobservasjoner
15.05.2019
Harestua skole
(Lunner, Oppland)
  
Fugleliv langs kyst og vatn
15.05.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
(Frå fugletårnet)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
 
Planteregistreringer
13.05.2019
Greåker videregående skole
Krusetertjern (Halden, Østfold)
Furu (Pinus sylvestris)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Blokkebær (Vaccinium uliginosum)
Planteregistreringer
13.05.2019
Greåker videregående skole
Krusetertjern (Halden, Østfold)
Moser (Bryophytes)
Lys reinlav (Cladonia arbuscula)
Grå reinlav (Cladonia rangiferina)
Torvmyrull (Eriophorum vaginatum)
Kvistlav (Hypogymnia)
Furu (Pinus sylvestris)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Blokkebær (Vaccinium uliginosum)
Planteregistreringer
13.05.2019
Greåker vidregående skole
Lomtjern (Halden, Østfold)
Bjørk (Betula pubescens)
Røsslyng (Calluna vulgaris)
Torvmyrull (Eriophorum vaginatum)
Småtranebær (Oxycoccus microcarpus)
Gran (Picea abies)
Furu (Pinus sylvestris)
Torvmoser (Sphagnum)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Blokkebær (Vaccinium uliginosum)
Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)
««første 16-30 av 208347 siste»»