Miljolare.no

Registreringer

Foreta trafikktelling
16.11.2004
Oslo katedralskole
Pilestredet (Oslo)
(Pilestredet v/ Universitetsgaten)
Tirsdag 16.11.2004 12.00 — 12.20:
1565081
Støv fra vegtrafikk
19.11.2004
Oslo katedralskole
Pilestredet (Oslo)
(Pilestredet v/ Universitetsgaten)
 
Foreta trafikktelling
12.10.2004
Oslo katedralskole
Pilestredet (Oslo)
(Pilestredet v/ Universitetsgaten)
Tirsdag 12.10.2004 11.50 — 12.10:
27247115
Støv fra vegtrafikk
15.10.2004
Oslo katedralskole
Pilestredet (Oslo)
(Pilestredet v/ Universitetsgaten)