Miljolare.no

Registreringer

Kystprogrammet: Generelle observasjoner
13.11.1995
Stinta skole
Arendal havneområde (Arendal, Agder)
(1)
 
Kystprogrammet: Søppel
13.11.1995
Stinta skole
Arendal havneområde (Arendal, Agder)
(11)
 
Kystprogrammet: Søppel
13.11.1995
Stinta skole
Arendal havneområde (Arendal, Agder)
(10)
 
Kystprogrammet: Søppel
13.11.1995
Stinta skole
Arendal havneområde (Arendal, Agder)
(9)
 
Kystprogrammet: Søppel
13.11.1995
Stinta skole
Arendal havneområde (Arendal, Agder)
(8)
 
Kystprogrammet: Søppel
13.11.1995
Stinta skole
Arendal havneområde (Arendal, Agder)
(7)
 
Kystprogrammet: Søppel
13.11.1995
Stinta skole
Arendal havneområde (Arendal, Agder)
(6)
 
Kystprogrammet: Søppel
13.11.1995
Stinta skole
Arendal havneområde (Arendal, Agder)
(5)
 
Kystprogrammet: Søppel
13.11.1995
Stinta skole
Arendal havneområde (Arendal, Agder)
(4)
 
Kystprogrammet: Søppel
13.11.1995
Stinta skole
Arendal havneområde (Arendal, Agder)
(3)
 
Kystprogrammet: Søppel
13.11.1995
Stinta skole
Arendal havneområde (Arendal, Agder)
(2)
 
Kystprogrammet: Søppel
13.11.1995
Stinta skole
Arendal havneområde (Arendal, Agder)
(1)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
13.11.1995
Stinta skole
Arendal havneområde (Arendal, Agder)
(11)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Lofamilien (Charadriidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina sp.)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
13.11.1995
Stinta skole
Arendal havneområde (Arendal, Agder)
(10)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Asteroidea indet.
Balanus sp.
Brachyura indet.
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Kamskjell (Pecten maximus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
13.11.1995
Stinta skole
Arendal havneområde (Arendal, Agder)
(9)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Asteroidea indet.
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Brachyura indet.
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina sp.)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
««første 16 - 30 av 230 siste»»