Miljolare.no

Registreringer

Fremmede arter
22.09.2017
Løykja skole
(Sunndal, Møre og Romsdal)
  
Bilder av området
08.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 1 hogstfelt 2010/11 (Stranda, Møre og Romsdal)
 
Planter
18.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 2 hogstfelt 2012 (Stranda, Møre og Romsdal)
Bjørnemose (Polytrichum sp.)
Planter
18.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 2 hogstfelt 2012 (Stranda, Møre og Romsdal)
Bringebær (Rubus idaeus)
Planter
18.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 2 hogstfelt 2012 (Stranda, Møre og Romsdal)
Bringebær (Rubus idaeus)
Planter
18.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 4 Granskog på overside av veg (Stranda, Møre og Romsdal)
Skogskjeggslekta (Aruncus)
Moser (Bryophytes)
Ormetelg (Dryopteris filix-mas)
Soppriket (Fungi)
Gjøkesyrefamilien (Oxalidaceae)
Planter
18.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 2 hogstfelt 2012 (Stranda, Møre og Romsdal)
Frøplanter (Spermatophyte)
Planter
18.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 2 hogstfelt 2012 (Stranda, Møre og Romsdal)
  
Planter
08.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 2 hogstfelt 2017 (Stranda, Møre og Romsdal)
Bjørk (Betula pubescens)
Bjørnekam (Blechnum spicant)
Moser (Bryophytes)
Røsslyng (Calluna vulgaris)
Soppriket (Fungi)
Gran (Picea abies)
Karsporeplanter (Pteridophyta)
Bringebær (Rubus idaeus)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Planter
18.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 3 Lauvskog (Stranda, Møre og Romsdal)
  
Planter
18.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 4 Granskog på overside av veg (Stranda, Møre og Romsdal)
  
Planter
18.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 2 hogstfelt 2012 (Stranda, Møre og Romsdal)
  
Planter
18.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 1 hogstfelt 2010/11 (Stranda, Møre og Romsdal)
Edelgran (Abies alba)
Dvergbjørk (Betula nana subsp. nana)
Bjørnekamfamilien (Blechnaceae)
Røsslyngslekta (Calluna)
Stjernetistelslekta (Carlina)
Rognkjeks- og ringbukfamilien (Cyclopteridae)
Sølvbunke (Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa)
Soppriket (Fungi)
Stivgjøkesyre (Oxalis stricta)
Hengevingslekta (Phegopteris)
Bjørnemosefamilien (Polytrichaceae)
Bringebær (Rubus idaeus)
Småsyre (Rumex acetosella)
Mariatistelslekta (Silybum)
Planter
18.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 2 hogstfelt 2012 (Stranda, Møre og Romsdal)
  
Planter
18.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 2 hogstfelt 2012 (Stranda, Møre og Romsdal)
Bringebær (Rubus idaeus)
 
1-15 av 12697 siste»»